Kevin O'Neill
执教生涯:
1年 1支球队 0次进入季后赛
常  规  赛:
82场 33胜49负 胜率40.2%
季  后  赛:
0场
总  决  赛:
0次
总  冠  军:
0个
常规赛
赛季 球队 执教 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 胜率
03-04 多伦多猛龙 82 41.8% 32.4 77.4 35.6% 5.6 15.8 75.0% 15.1 20.1 39.6 10.1 29.5 19.2 7.4 4.9 13.3 21.3 85.4 33 49 40.2%
NBA执教生涯 执教球队 执教 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 胜率
1年 1支 82 41.8% 32.4 77.4 35.6% 5.6 15.8 75.0% 15.1 20.1 39.6 10.1 29.5 19.2 7.4 4.9 13.3 21.3 85.4 33 49 40.2%
对手 42.8% 33.2 77.6 30.7% 3.3 10.8 74.7% 18.7 25.1 45.1 12.6 32.5 18.5 7.2 4.1 13.9 19.7 88.5