Don Casey
执教生涯:
4年 2支球队 0次进入季后赛
常  规  赛:
238场 85胜153负 胜率35.7%
季  后  赛:
0场
总  决  赛:
0次
总  冠  军:
0个
常规赛
赛季 球队 执教 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 胜率
99-00 新泽西篮网 82 43.3% 36.3 83.9 34.7% 5.8 16.8 78.4% 19.5 24.9 40.9 12.7 28.2 20.6 8.8 4.8 12.8 23.3 98.0 31 51 37.8%
98-99 新泽西篮网 30 42.0% 35.2 83.8 35.7% 5.5 15.3 77.9% 19.5 25.1 42.6 14.6 28.0 19.2 9.9 4.8 12.6 20.9 95.4 13 17 43.3%
89-90 洛杉矶快船 82 48.4% 40.5 83.6 24.3% 0.7 2.8 73.8% 22.1 30.0 41.7 12.9 28.8 24.1 9.5 6.2 18.5 22.7 103.8 30 52 36.6%
88-89 洛杉矶快船 44 47.5% 43.0 90.6 23.7% 0.6 2.6 73.5% 20.4 27.7 42.9 14.6 28.3 27.7 10.0 6.3 18.8 22.4 107.1 11 33 25.0%
NBA执教生涯 执教球队 执教 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 胜率
4年 2支 238 45.7% 38.9 85.0 33.2% 3.0 9.2 75.7% 20.6 27.2 41.8 13.4 28.4 22.9 9.4 5.5 15.9 22.6 101.3 85 153 35.7%
对手 47.4% 40.8 86.0 34.6% 3.4 9.7 76.0% 19.7 25.9 44.7 14.1 30.6 24.6 8.8 5.9 16.1 23.0 104.7