马特-盖革/Matt Geiger
马特-盖革/Matt Geiger wiki英文资料>>
全  名:
Matthew Allen Geiger
位  置:
中锋
身  高:
2.13米(7尺0寸)
体  重:
110公斤(243磅)
出生日期:
1969年9月10日
出生城市:
马萨诸塞州塞勒姆
高  中:
Countryside in Clearwater, Florida
大  学:
Georgia Institute of Technology
球衣号码:
52 详情
选秀情况:
1992年第2轮第15顺位被热火选中选秀一览>>
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
01-02 费城76人 4 0 9.0 12.5% 0.3 2.0 0.0 0.0 50.0% 0.3 0.5 1.5 0.8 0.8 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 0.8 0 4
00-01 费城76人 35 4 15.5 39.3% 2.5 6.4 0.0% 0.0 0.1 68.5% 1.1 1.5 4.0 1.4 2.5 0.4 0.3 0.2 0.7 2.1 6.1 20 15
99-00 费城76人 65 20 21.6 44.1% 4.0 9.1 0.0% 0.0 0.1 77.9% 1.7 2.2 6.0 2.4 3.6 0.6 0.4 0.3 1.4 3.0 9.7 41 24
98-99 费城76人 50 40 30.8 47.9% 5.3 11.1 20.0% 0.0 0.1 79.7% 2.8 3.5 7.2 2.7 4.5 1.2 0.8 0.8 2.0 3.1 13.5 28 22
97-98 夏洛特黄蜂 78 42 23.6 50.5% 4.6 9.1 9.1% 0.0 0.1 71.2% 2.2 3.0 6.7 2.5 4.2 1.0 0.9 1.1 1.4 2.4 11.3 48 30
96-97 夏洛特黄蜂 49 13 21.3 48.9% 3.5 7.1 30.0% 0.1 0.4 70.1% 1.8 2.6 5.3 2.0 3.2 0.8 0.4 0.6 1.4 3.1 8.9 34 15
95-96 夏洛特黄蜂 77 50 30.5 53.6% 4.6 8.6 37.5% 0.0 0.1 72.7% 1.9 2.7 8.4 2.6 5.8 0.8 0.6 0.8 1.8 3.8 11.2 39 38
94-95 迈阿密热火 74 43 23.1 53.6% 3.5 6.6 40.0% 0.1 0.1 65.0% 1.3 1.9 5.6 2.0 3.6 0.7 0.6 0.7 1.5 3.3 8.3 29 45
93-94 迈阿密热火 72 0 16.7 57.4% 2.8 4.9 20.0% 0.0 0.1 77.9% 1.6 2.1 4.2 1.7 2.6 0.4 0.5 0.4 0.8 2.8 7.2 37 35
92-93 迈阿密热火 48 2 11.5 52.4% 1.6 3.0 0.0% 0.0 0.1 67.4% 1.3 1.9 2.5 1.0 1.5 0.3 0.3 0.4 0.8 2.6 4.5 19 29
NBA生涯 效力球队 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
10年 3支 552 214 22.1 49.9% 3.7 7.4 23.2% 0.0 0.1 72.8% 1.7 2.4 5.7 2.1 3.6 0.7 0.6 0.6 1.3 3.0 9.2 295 257
总计数据
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
01-02 费城76人 4 0 36 12.5% 1 8 0 0 50.0% 1 2 6 3 3 0 0 2 2 2 3 0 4
00-01 费城76人 35 4 542 39.3% 88 224 0.0% 0 2 68.5% 37 54 139 50 89 14 12 8 25 73 213 20 15
99-00 费城76人 65 20 1406 44.1% 260 589 0.0% 0 4 77.9% 109 140 387 154 233 39 29 22 91 194 629 41 24
98-99 费城76人 50 40 1540 47.9% 266 555 20.0% 1 5 79.7% 141 177 362 137 225 58 39 40 101 157 674 28 22
97-98 夏洛特黄蜂 78 42 1839 50.5% 358 709 9.1% 1 11 71.2% 168 236 521 196 325 78 68 87 111 191 885 48 30
96-97 夏洛特黄蜂 49 13 1044 48.9% 171 350 30.0% 6 20 70.1% 89 127 258 100 158 38 20 27 67 153 437 34 15
95-96 夏洛特黄蜂 77 50 2349 53.6% 357 666 37.5% 3 8 72.7% 149 205 649 201 448 60 46 63 137 290 866 39 38
94-95 迈阿密热火 74 43 1712 53.6% 260 485 40.0% 4 10 65.0% 93 143 413 146 267 55 41 51 113 245 617 29 45
93-94 迈阿密热火 72 0 1199 57.4% 202 352 20.0% 1 5 77.9% 116 149 303 119 184 32 36 29 61 201 521 37 35
92-93 迈阿密热火 48 2 554 52.4% 76 145 0.0% 0 4 67.4% 62 92 120 46 74 14 15 18 36 123 214 19 29
NBA生涯 效力球队 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
10年 3支 552 214 12221 49.9% 2039 4083 23.2% 16 69 72.8% 965 1325 3158 1152 2006 388 306 347 744 1629 5059 295 257
单场最高
nba历史统计原因,仅存1985-86赛季之后的单场比赛球员数据。点击下表中数据即可查看当季单场详细
赛季 球队 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 比赛一览
01-02 费城76人 12 25.0% 1 4 -100.0% 0 0 50.0% 1 2 3 1 2 0 0 1 1 1 3 单季一览
00-01 费城76人 37 100.0% 6 19 0.0% 0 1 100.0% 7 10 11 6 8 2 2 2 3 5 15 单季一览
99-00 费城76人 39 85.7% 11 22 0.0% 0 1 100.0% 7 8 13 8 10 3 2 2 5 6 26 单季一览
98-99 费城76人 46 85.7% 11 21 100.0% 1 1 100.0% 8 12 16 7 9 6 5 3 6 6 26 单季一览
97-98 夏洛特黄蜂 44 100.0% 14 26 100.0% 1 2 100.0% 10 12 16 8 10 4 3 5 6 6 29 单季一览
96-97 夏洛特黄蜂 40 100.0% 9 20 100.0% 4 6 100.0% 7 9 13 8 7 3 2 2 4 6 25 单季一览
95-96 夏洛特黄蜂 46 100.0% 13 17 100.0% 2 2 100.0% 8 11 21 7 15 5 4 3 6 6 28 单季一览
94-95 迈阿密热火 44 100.0% 9 19 100.0% 1 2 100.0% 5 7 12 7 8 4 4 4 6 6 22 单季一览
93-94 迈阿密热火 35 100.0% 10 15 100.0% 1 1 100.0% 11 12 14 8 7 3 2 3 4 6 23 单季一览
92-93 迈阿密热火 38 100.0% 6 12 0.0% 0 2 100.0% 6 8 8 4 6 2 2 3 4 6 18 单季一览
赛季 球队 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 比赛一览
10年 3支 46 100.0% 14 26 100.0% 4 6 100.0% 11 12 21 8 15 6 5 5 6 6 29 生涯一览
进阶数据
术语解释>>
赛季 球队 篮板率 进攻板 防守板 助攻率 抢断率 盖帽率 失误率 使用率 进攻效率 防守效率 WS 进攻WS 防守WS PER 扣篮 2/3+1
01-02 费城76人 9.5% 9.6% 9.4% 0.0% 0.0% 4.2% 18.4% 13.8% 48 104 -0.1 -0.1 0.0 -1.6 0 0
00-01 费城76人 14.5% 10.6% 18.2% 4.5% 1.2% 1.1% 9.2% 22.8% 94 99 0.7 -0.1 0.8 11.5 4 2
99-00 费城76人 15.2% 11.9% 18.6% 4.9% 1.1% 1.1% 12.3% 23.1% 99 101 2.6 0.6 2.0 13.9
98-99 费城76人 13.7% 10.1% 17.3% 7.4% 1.4% 2.1% 13.8% 21.6% 106 99 4.7 2.4 2.3 17.1
97-98 夏洛特黄蜂 17.1% 13.0% 21.1% 7.6% 2.0% 3.5% 12.0% 23.2% 109 101 5.9 3.2 2.7 20.2
96-97 夏洛特黄蜂 15.0% 12.0% 17.8% 6.2% 1.0% 1.9% 14.2% 21.3% 105 108 1.9 1.0 0.9 14.3
95-96 夏洛特黄蜂 16.8% 10.2% 23.6% 4.1% 1.0% 2.0% 15.3% 17.2% 109 110 4.3 2.4 1.9 14.2
94-95 迈阿密热火 14.1% 9.8% 18.7% 5.0% 1.2% 2.3% 17.1% 17.1% 106 109 2.7 1.1 1.7 12.9
93-94 迈阿密热火 14.3% 11.2% 17.5% 4.2% 1.5% 1.7% 12.7% 17.2% 123 105 4.5 3.1 1.4 16.7
92-93 迈阿密热火 12.4% 9.3% 15.6% 3.9% 1.4% 2.2% 16.3% 17.3% 109 108 1.2 0.6 0.6 11.8
NBA生涯 球队 篮板率 进攻板 防守板 助攻率 抢断率 盖帽率 失误率 使用率 进攻效率 防守效率 WS 进攻WS 防守WS PER 扣篮 2/3+1
10年 3支 15.2% 11.0% 19.4% 5.4% 1.3% 2.1% 13.8% 19.9% 107 105 28.4 14.0 14.4 15.2 4 2
进阶数据
术语解释>>
赛季 球队 出手距离 篮下命中率 命中 出手 占比 近距两分 命中 出手 占比 中距两分 命中 出手 占比 远距两分 命中 出手 占比 真实命中率 投篮效率
01-02 费城76人 11.3 50.0% 0.2 0.5 25.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.8 37.5% 0.0% 0.0 0.8 37.5% 16.9% 12.5%
00-01 费城76人 8.4 67.7% 1.3 1.9 29.0% 20.8% 0.3 1.5 23.7% 31.6% 0.7 2.3 35.3% 32.0% 0.2 0.7 11.2% 43.0% 39.3%
99-00 费城76人 48.3% 44.1%
98-99 费城76人 53.2% 48.0%
97-98 夏洛特黄蜂 54.4% 50.6%
96-97 夏洛特黄蜂 53.8% 49.7%
95-96 夏洛特黄蜂 57.3% 53.8%
94-95 迈阿密热火 56.3% 54.0%
93-94 迈阿密热火 62.4% 57.5%
92-93 迈阿密热火 57.7% 52.4%
NBA生涯 球队 出手距离 篮下命中率 命中 出手 占比 近距两分 命中 出手 占比 中距两分 命中 出手 占比 远距两分 命中 出手 占比 真实命中率 投篮效率
10年 3支 8.5 67.2% 1.4 2.1 28.9% 20.8% 0.4 1.7 22.8% 30.5% 0.8 2.6 35.3% 28.6% 0.3 0.9 12.1% 54.2% 50.1%
个人生涯之最
常规赛 季后赛
生涯薪金一览
赛季 球队 薪金
92-93 迈阿密热火 14万美元
93-94 迈阿密热火 25万美元
94-95 迈阿密热火 140万美元
95-96 夏洛特黄蜂 153万美元
96-97 夏洛特黄蜂 156万美元
97-98 夏洛特黄蜂 140万美元
98-99 费城76人 680万美元
99-00 费城76人 689万美元
00-01 费城76人 752万美元
01-02 费城76人 814万美元
02-03 费城76人 877万美元
总计 薪金
已去掉重复薪金 4440万美元
生涯类似球员
生涯场均
8.9
5.7
1.2
0.7
0.7
生涯场均
9.6
5.7
0.9
0.4
0.9
生涯场均
9.6
5.6
1.2
0.5
0.3
生涯场均
8.9
4.8
0.9
0.5
0.6
生涯场均
8.8
5.0
0.8
0.5
0.9
生涯场均
10.0
5.4
0.8
0.4
0.7
生涯场均
8.7
6.5
0.9
0.5
0.6
生涯场均
9.2
5.5
1.5
0.8
1.0
生涯场均
9.1
5.6
1.8
0.9
0.6
生涯场均
9.0
5.3
0.8
0.3
1.2