DJ-姆本加/Didier Ilunga-Mbenga
DJ-姆本加/Didier Ilunga-Mbenga 百度百科资料>> wiki英文资料>>
全  名:
Didier Ilunga-Mbenga
位  置:
中锋
身  高:
2.13米(7尺0寸)
体  重:
111公斤(245磅)
出生日期:
1980年12月30日
出生城市:
刚果民主共和国金沙萨
球衣号码:
28 详情
选秀情况:
非选秀球员
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
10-11 新奥尔良黄蜂 41 0 8.0 46.9% 0.6 1.2 0.0 0.0 72.2% 0.3 0.4 2.1 0.9 1.2 0.1 0.1 0.7 0.5 1.3 1.4 20 21
09-10 洛杉矶湖人 49 2 7.2 46.6% 1.0 2.1 0.0 0.0 47.4% 0.2 0.4 1.8 0.7 1.1 0.2 0.1 0.6 0.3 1.1 2.1 33 16
08-09 洛杉矶湖人 23 0 7.9 47.4% 1.2 2.5 0.0% 0.0 0.0 87.5% 0.3 0.3 1.3 0.4 1.0 0.4 0.4 1.0 0.6 1.4 2.7 17 6
07-08 总计 42 0 7.8 46.4% 0.9 2.0 0.0 0.0 41.7% 0.1 0.3 1.7 0.7 1.0 0.2 0.2 0.6 0.3 1.7 2.0 32 10
07-08 洛杉矶湖人 26 0 7.5 49.2% 1.2 2.3 0.0 0.0 40.0% 0.2 0.4 1.6 0.6 1.0 0.2 0.2 0.6 0.3 1.5 2.5 21 5
07-08 金州勇士 16 0 8.1 39.1% 0.6 1.4 0.0 0.0 50.0% 0.1 0.1 1.9 0.8 1.1 0.3 0.2 0.6 0.3 2.0 1.2 11 5
06-07 达拉斯小牛 21 0 3.8 31.3% 0.2 0.8 0.0 0.0 87.5% 0.3 0.4 0.5 0.1 0.4 0.3 0.1 0.2 0.2 0.8 0.8 18 3
05-06 达拉斯小牛 43 1 5.5 53.3% 0.7 1.4 0.0% 0.0 0.0 50.0% 0.2 0.5 1.3 0.4 0.9 0.0 0.1 0.6 0.4 1.1 1.7 33 10
04-05 达拉斯小牛 15 1 3.9 42.9% 0.4 0.9 0.0 0.0 75.0% 0.2 0.3 0.5 0.2 0.3 0.0 0.0 0.3 0.3 0.9 1.0 9 6
NBA生涯 效力球队 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
7年 4支 234 4 6.7 47.0% 0.8 1.6 0.0% 0.0 0.0 60.7% 0.2 0.4 1.5 0.6 0.9 0.2 0.2 0.6 0.4 1.2 1.8 162 72
总计数据
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
10-11 新奥尔良黄蜂 41 0 330 46.9% 23 49 0 0 72.2% 13 18 86 35 51 6 6 27 21 52 59 20 21
09-10 洛杉矶湖人 49 2 355 46.6% 48 103 0 0 47.4% 9 19 87 32 55 8 5 29 15 54 105 33 16
08-09 洛杉矶湖人 23 0 181 47.4% 27 57 0.0% 0 1 87.5% 7 8 31 9 22 9 10 24 13 33 61 17 6
07-08 总计 42 0 326 46.4% 39 84 0 0 41.7% 5 12 72 28 44 10 7 26 12 70 83 32 10
07-08 洛杉矶湖人 26 0 196 49.2% 30 61 0 0 40.0% 4 10 41 15 26 6 4 16 8 38 64 21 5
07-08 金州勇士 16 0 130 39.1% 9 23 0 0 50.0% 1 2 31 13 18 4 3 10 4 32 19 11 5
06-07 达拉斯小牛 21 0 79 31.3% 5 16 0 0 87.5% 7 8 11 3 8 6 3 5 5 17 17 18 3
05-06 达拉斯小牛 43 1 237 53.3% 32 60 0.0% 0 1 50.0% 10 20 56 19 37 2 6 25 16 47 74 33 10
04-05 达拉斯小牛 15 1 58 42.9% 6 14 0 0 75.0% 3 4 8 3 5 0 0 5 5 13 15 9 6
NBA生涯 效力球队 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
7年 4支 234 4 1566 47.0% 180 383 0.0% 0 2 60.7% 54 89 351 129 222 41 37 141 87 286 414 162 72
单场最高
nba历史统计原因,仅存1985-86赛季之后的单场比赛球员数据。点击下表中数据即可查看当季单场详细
赛季 球队 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 比赛一览
10-11 新奥尔良黄蜂 22 100.0% 3 5 -100.0% 0 0 100.0% 2 2 7 4 4 2 2 3 2 5 8 单季一览
09-10 洛杉矶湖人 30 100.0% 5 9 -100.0% 0 0 100.0% 2 4 13 5 8 2 1 4 2 4 11 单季一览
08-09 洛杉矶湖人 19 100.0% 4 7 0.0% 0 1 100.0% 2 2 4 2 4 4 3 5 3 5 10 单季一览
07-08 总计 21 100.0% 4 6 -100.0% 0 0 50.0% 1 4 7 3 5 1 1 4 2 6 8 单季一览
07-08 洛杉矶湖人 21 100.0% 4 6 -100.0% 0 0 50.0% 1 4 6 3 5 1 1 4 2 6 8 单季一览
07-08 金州勇士 16 100.0% 3 4 -100.0% 0 0 50.0% 1 2 7 2 5 1 1 3 1 5 7 单季一览
06-07 达拉斯小牛 12 100.0% 1 4 -100.0% 0 0 100.0% 3 4 4 1 3 2 1 2 2 5 4 单季一览
05-06 达拉斯小牛 22 100.0% 4 6 0.0% 0 1 100.0% 2 2 6 2 6 1 1 5 2 5 8 单季一览
04-05 达拉斯小牛 10 100.0% 2 5 -100.0% 0 0 100.0% 2 2 2 1 2 0 0 2 2 3 4 单季一览
赛季 球队 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 比赛一览
7年 4支 30 100.0% 5 9 0.0% 0 1 100.0% 3 4 13 5 8 4 3 5 3 6 11 生涯一览
进阶数据
术语解释>>
赛季 球队 篮板率 进攻板 防守板 助攻率 抢断率 盖帽率 失误率 使用率 进攻效率 防守效率 WS 进攻WS 防守WS PER 扣篮 2/3+1
10-11 新奥尔良黄蜂 15.9% 12.8% 18.9% 2.7% 1.0% 6.8% 27.0% 11.3% 97 102 0.5 0.0 0.6 9.7 4 4
09-10 洛杉矶湖人 13.7% 10.2% 17.2% 3.4% 0.7% 6.2% 11.9% 16.0% 99 101 0.6 0.0 0.6 11.6 4 3
08-09 洛杉矶湖人 9.7% 5.7% 13.6% 7.2% 2.8% 10.2% 17.7% 17.8% 95 97 0.3 -0.1 0.4 13.9 7 0
07-08 总计 12.1% 9.4% 14.7% 4.3% 1.1% 5.8% 11.8% 13.5% 100 105 0.4 0.0 0.4 9.4 7 2
07-08 金州勇士 12.8% 10.3% 15.4% 3.9% 1.1% 5.6% 14.3% 9.0% 98 107 0.1 0.0 0.1 6.7 2 0
07-08 洛杉矶湖人 11.6% 8.9% 14.1% 4.6% 1.0% 5.9% 10.9% 16.5% 100 104 0.3 0.0 0.3 11.2 5 2
06-07 达拉斯小牛 8.4% 4.7% 11.9% 10.9% 2.0% 4.8% 20.4% 14.5% 91 100 0.1 -0.1 0.1 7.2 1 0
05-06 达拉斯小牛 14.2% 9.8% 18.4% 1.4% 1.4% 8.1% 18.9% 16.7% 98 99 0.5 0.0 0.4 13.4 4 0
04-05 达拉斯小牛 7.7% 5.9% 9.4% 0.0% 0.0% 6.4% 24.1% 16.0% 81 106 0.0 -0.1 0.1 3.8 1 0
NBA生涯 球队 篮板率 进攻板 防守板 助攻率 抢断率 盖帽率 失误率 使用率 进攻效率 防守效率 WS 进攻WS 防守WS PER 扣篮 2/3+1
7年 4支 12.9% 9.6% 16.2% 3.8% 1.2% 6.9% 17.1% 14.7% 97 102 2.4 -0.3 2.7 10.8 28 9
进阶数据
术语解释>>
赛季 球队 出手距离 篮下命中率 命中 出手 占比 近距两分 命中 出手 占比 中距两分 命中 出手 占比 远距两分 命中 出手 占比 真实命中率 投篮效率
10-11 新奥尔良黄蜂 4.6 63.0% 0.4 0.7 55.1% 30.8% 0.1 0.3 26.5% 22.2% 0.0 0.2 18.4% 0.0% 51.8% 46.9%
09-10 洛杉矶湖人 9.0 64.7% 0.4 0.7 33.0% 42.1% 0.2 0.4 18.4% 45.0% 0.2 0.4 19.4% 30.0% 0.2 0.6 29.1% 47.1% 46.6%
08-09 洛杉矶湖人 9.1 52.6% 0.4 0.8 33.3% 20.0% 0.1 0.4 17.5% 56.3% 0.4 0.7 28.1% 54.5% 0.3 0.5 19.3% 50.4% 47.4%
07-08 总计 6.6 51.5% 0.4 0.8 39.3% 50.0% 0.3 0.5 26.2% 40.0% 0.2 0.6 29.8% 25.0% 0.0 0.1 4.8% 46.5% 46.4%
07-08 金州勇士 5.2 41.7% 0.3 0.8 52.2% 40.0% 0.1 0.3 21.7% 33.3% 0.1 0.4 26.1% 0.0% 39.8% 39.1%
07-08 洛杉矶湖人 7.2 57.1% 0.5 0.8 34.4% 52.9% 0.3 0.7 27.9% 42.1% 0.3 0.7 31.1% 25.0% 0.0 0.2 6.6% 48.9% 49.2%
06-07 达拉斯小牛 5.8 50.0% 0.2 0.4 50.0% 33.3% 0.0 0.1 18.8% 0.0% 0.0 0.2 25.0% 0.0% 0.0 0.0 6.3% 43.5% 31.2%
05-06 达拉斯小牛 7.7 68.4% 0.3 0.4 31.7% 37.5% 0.1 0.4 26.7% 47.4% 0.2 0.4 31.7% 80.0% 0.1 0.1 8.3% 53.8% 53.3%
04-05 达拉斯小牛 5.6 66.7% 0.3 0.4 42.9% 33.3% 0.1 0.4 42.9% 0.0% 0.0 0.1 14.3% 0.0% 47.6% 42.9%
NBA生涯 球队 出手距离 篮下命中率 命中 出手 占比 近距两分 命中 出手 占比 中距两分 命中 出手 占比 远距两分 命中 出手 占比 真实命中率 投篮效率
7年 4支 7.5 59.6% 0.4 0.6 38.1% 38.2% 0.1 0.4 23.2% 41.1% 0.2 0.4 24.8% 39.2% 0.1 0.2 13.3% 49.0% 47.0%
个人生涯之最
常规赛 季后赛
个人主要荣誉
生涯薪金一览
赛季 球队 薪金
04-05 达拉斯独行侠 80万美元
05-06 达拉斯独行侠 88万美元
06-07 达拉斯独行侠 163万美元
07-08 达拉斯独行侠 180万美元
07-08 洛杉矶湖人 43万美元
07-08 金州勇士 25万美元
08-09 达拉斯独行侠 197万美元
08-09 洛杉矶湖人 88万美元
09-10 洛杉矶湖人 96万美元
10-11 新奥尔良鹈鹕 107万美元
总计 薪金
已去掉重复薪金 911万美元
生涯类似球员
生涯场均
1.6
1.5
0.1
0.1
0.7
生涯场均
1.5
1.5
0.2
0.3
0.5
生涯场均
1.7
1.4
0.2
0.1
0.3
生涯场均
1.7
1.5
0.1
0.2
0.1
生涯场均
2.0
1.5
0.4
0.0
0.6
生涯场均
1.8
1.4
0.2
0.1
0.1
生涯场均
2.2
1.6
0.2
0.0
0.6
生涯场均
2.1
1.4
0.3
0.2
0.4
生涯场均
1.8
1.3
0.0
0.0
0.5
生涯场均
2.2
1.7
0.2
0.2
0.7