nba荣誉/排名
奈·史密斯篮球名人纪念堂
总冠军
总决赛最有价值球员(FMVP)
最有价值球员(MVP)
最佳阵容
月最佳球员(POM)
周最佳球员(POW)
最佳防守球员(DPOY)
最佳防守阵容
最佳新秀(ROY)
最佳新秀阵容
最佳第六人(SMOY)
进步最快球员(MIP)
全明星最有价值球员(AMVP)
最佳教练(COY)
全明星正赛
选秀顺位排名
进阶数据
各项数据王
薪金排名
历年一览
投票结果
55-56赛季
56-57赛季
57-58赛季
58-59赛季
59-60赛季
60-61赛季
61-62赛季
62-63赛季
63-64赛季
64-65赛季
65-66赛季
66-67赛季
67-68赛季
68-69赛季
69-70赛季
70-71赛季
71-72赛季
72-73赛季
73-74赛季
74-75赛季
75-76赛季
76-77赛季
77-78赛季
78-79赛季
79-80赛季
80-81赛季
81-82赛季
82-83赛季
83-84赛季
84-85赛季
85-86赛季
86-87赛季
87-88赛季
88-89赛季
89-90赛季
90-91赛季
91-92赛季
92-93赛季
93-94赛季
94-95赛季
95-96赛季
96-97赛季
97-98赛季
98-99赛季
99-00赛季
00-01赛季
01-02赛季
02-03赛季
03-04赛季
04-05赛季
05-06赛季
06-07赛季
07-08赛季
08-09赛季
09-10赛季
10-11赛季
11-12赛季
12-13赛季
13-14赛季
14-15赛季
15-16赛季
16-17赛季
17-18赛季
首选率 得票率 球员 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
60.20% 32.77% 查尔斯-巴克利 76 76 37.6 52.0% 9.4 18.1 30.5% 0.9 2.9 76.5% 5.9 7.7 12.2 3.1 9.1 5.1 1.6 1.0 3.1 2.6 25.6
22.45% 25.39% 哈基姆-奥拉朱旺 82 82 39.5 52.9% 10.3 19.5 0.0% 0.0 0.1 77.9% 5.4 7.0 13.0 3.5 9.6 3.5 1.8 4.2 3.2 3.7 26.1
13.27% 22.17% 迈克尔-乔丹 78 78 39.3 49.5% 12.7 25.7 35.2% 1.0 2.9 83.7% 6.1 7.3 6.7 1.7 5.0 5.5 2.8 0.8 2.7 2.4 32.6
04.08% 14.09% 帕特里克-尤因 81 81 37.1 50.3% 9.6 19.1 14.3% 0.0 0.1 71.9% 4.9 6.9 12.1 2.4 9.7 1.9 0.9 2.0 3.3 3.5 24.2
00.00% 02.12% 多米尼克-威尔金斯 71 70 37.3 46.8% 10.4 22.3 38.0% 1.7 4.5 82.8% 7.3 8.8 6.8 2.6 4.2 3.2 1.0 0.4 2.6 1.6 29.9
00.00% 01.30% 大卫-罗宾逊 82 82 39.2 50.1% 8.2 16.4 17.6% 0.0 0.2 73.2% 6.8 9.3 11.7 2.8 8.9 3.7 1.5 3.2 2.9 2.9 23.4
00.00% 01.18% 沙奎尔-奥尼尔 81 81 37.9 56.2% 9.0 16.1 0.0% 0.0 0.0 59.2% 5.3 8.9 13.9 4.2 9.6 1.9 0.7 3.5 3.8 4.0 23.4
00.00% 00.39% 马克-普莱斯 75 74 31.7 48.4% 6.4 13.1 41.6% 1.6 3.9 94.8% 3.9 4.1 2.7 0.5 2.2 8.0 1.2 0.1 2.6 1.4 18.2
00.00% 00.39% 卡尔-马龙 82 82 37.8 55.2% 9.7 17.6 20.0% 0.0 0.2 74.0% 7.5 10.2 11.2 2.8 8.4 3.8 1.5 1.0 2.9 3.2 27.0
00.00% 00.04% 布拉德-多赫迪 71 71 37.9 57.1% 7.3 12.8 50.0% 0.0 0.0 79.5% 5.5 6.9 10.2 2.3 7.9 4.4 0.7 0.8 2.1 2.5 20.2
00.00% 00.04% 克莱德-德雷克斯勒 49 49 34.1 42.9% 7.1 16.7 23.3% 0.6 2.7 83.9% 5.0 6.0 6.3 2.6 3.7 5.7 1.9 0.8 2.3 3.2 19.9
00.00% 00.04% 乔-杜马斯 77 77 40.2 46.6% 8.8 18.9 37.5% 1.5 3.9 86.4% 4.5 5.2 1.9 0.8 1.1 4.0 1.0 0.1 1.8 1.8 23.5
00.00% 00.04% 肖恩-坎普 78 68 33.1 49.2% 6.6 13.4 0.0% 0.0 0.1 71.2% 4.6 6.4 10.7 3.7 7.0 2.0 1.5 1.9 2.8 4.2 17.8
00.00% 00.04% 约翰-斯托克顿 82 82 34.9 48.6% 5.3 11.0 38.5% 0.9 2.3 79.8% 3.6 4.5 2.9 0.8 2.1 12.0 2.4 0.3 3.2 2.7 15.1