nba荣誉/排名
奈·史密斯篮球名人纪念堂
总冠军
总决赛最有价值球员(FMVP)
最有价值球员(MVP)
最佳阵容
月最佳球员(POM)
周最佳球员(POW)
最佳防守球员(DPOY)
最佳防守阵容
最佳新秀(ROY)
最佳新秀阵容
最佳第六人(SMOY)
进步最快球员(MIP)
全明星最有价值球员(AMVP)
最佳教练(COY)
全明星正赛
选秀顺位排名
进阶数据
各项数据王
薪金排名
1947年
1948年
1949年
1950年
1951年
1952年
1953年
1954年
1955年
1956年
1957年
1958年
1959年
1960年
1961年
1962年
1963年
1964年
1965年
1966年
1967年
1968年
1969年
1970年
1971年
1972年
1973年
1974年
1975年
1976年
1977年
1978年
1979年
1980年
1981年
1982年
1983年
1984年
1985年
1986年
1987年
1988年
1989年
1990年
1991年
1992年
1993年
1994年
1995年
1996年
1997年
1998年
1999年
2000年
2001年
2002年
2003年
2004年
2005年
2006年
2007年
2008年
2009年
2010年
2011年
2012年
2013年
2014年
2015年
2016年
2017年
2018年
2019年
顺位 球员 选秀球队 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
1 凯里-欧文 克里夫兰骑士 51 51 30.5 46.9% 6.9 14.6 39.9% 1.4 3.6 87.2% 3.4 3.8 3.7 0.9 2.9 5.4 1.1 0.4 3.1 2.2 18.5
2 德里克-威廉姆斯 明尼苏达森林狼 66 15 21.5 41.2% 3.1 7.5 26.8% 0.6 2.1 69.7% 2.1 3.0 4.7 1.2 3.5 0.6 0.5 0.5 1.2 1.4 8.8
3 埃内斯-坎特 犹他爵士 66 0 13.2 49.6% 1.8 3.6 0.0% 0.0 0.0 66.7% 1.1 1.6 4.2 1.6 2.6 0.1 0.3 0.3 0.8 1.3 4.6
4 特里斯坦-汤普森 克里夫兰骑士 60 25 23.7 43.9% 3.2 7.4 0.0% 0.0 0.0 55.2% 1.8 3.2 6.5 3.1 3.4 0.5 0.5 1.0 1.4 2.2 8.2
5 约纳斯-瓦兰丘纳斯 多伦多猛龙
6 扬-韦塞利 华盛顿奇才 57 20 18.9 53.7% 2.1 3.8 0.0% 0.0 0.0 53.2% 0.6 1.1 4.4 1.8 2.6 0.8 0.7 0.6 1.1 2.7 4.7
7 俾斯麦-比永博 萨克拉门托国王 63 41 23.1 46.4% 2.0 4.4 0.0 0.0 48.3% 1.1 2.3 5.8 1.8 4.0 0.4 0.3 1.8 1.1 2.3 5.2
8 布兰登-奈特 底特律活塞 66 60 32.2 41.5% 4.8 11.7 38.0% 1.6 4.2 75.9% 1.6 2.1 3.2 0.5 2.7 3.8 0.7 0.2 2.6 2.3 12.8
9 肯巴-沃克 夏洛特山猫 66 25 27.2 36.6% 4.3 11.6 30.5% 1.0 3.4 78.9% 2.5 3.2 3.5 0.5 3.1 4.4 0.9 0.3 1.8 1.2 12.1
10 吉默-弗雷戴特 密尔沃基雄鹿 61 7 18.6 38.6% 2.8 7.3 36.1% 1.3 3.5 83.3% 0.7 0.8 1.2 0.3 0.9 1.8 0.5 0.0 1.1 1.2 7.6
11 克莱-汤普森 金州勇士 66 29 24.4 44.3% 4.8 10.9 41.4% 1.7 4.1 86.8% 1.2 1.4 2.4 0.4 2.1 2.0 0.7 0.3 1.6 2.3 12.5
12 亚历克-伯克斯 犹他爵士 59 0 15.9 42.9% 2.6 6.1 33.3% 0.3 0.8 72.7% 1.8 2.4 2.2 1.0 1.3 0.9 0.5 0.1 0.9 1.4 7.2
13 马基夫-莫里斯 菲尼克斯太阳 63 7 19.5 39.9% 2.8 6.9 34.7% 0.7 2.0 71.7% 1.2 1.7 4.4 1.1 3.3 1.0 0.7 0.7 1.1 2.8 7.4
14 马库斯-莫里斯 休斯顿火箭 17 0 7.4 29.6% 0.9 3.2 11.8% 0.1 1.0 75.0% 0.4 0.5 0.9 0.3 0.6 0.2 0.1 0.1 0.2 0.7 2.4
14 马库斯·莫里斯 休斯顿火箭
15 科怀-伦纳德 印第安纳步行者 64 39 24.0 49.3% 3.1 6.3 37.6% 0.6 1.7 77.3% 1.1 1.4 5.1 1.6 3.5 1.1 1.3 0.4 0.7 1.4 7.9
16 尼古拉-武切维奇 费城76人 51 15 15.9 45.0% 2.6 5.7 37.5% 0.1 0.2 52.9% 0.4 0.7 4.8 1.7 3.1 0.6 0.4 0.7 0.6 2.2 5.5
17 伊曼-香珀特 纽约尼克斯 59 35 28.9 40.1% 3.6 9.1 30.6% 0.8 2.7 79.8% 1.5 1.8 3.2 0.7 2.4 2.8 1.7 0.1 1.9 2.9 9.5
18 克里斯-辛格尔顿 华盛顿奇才 66 51 21.7 37.2% 1.8 4.7 34.6% 0.7 1.9 68.2% 0.5 0.7 3.5 0.7 2.9 0.7 1.1 0.5 0.6 2.7 4.6
19 托比亚斯-哈里斯 夏洛特山猫 42 9 11.4 46.7% 1.9 4.0 26.1% 0.1 0.5 81.5% 1.0 1.3 2.4 0.7 1.7 0.5 0.3 0.2 0.7 1.1 5.0
20 多纳塔斯-莫泰尤纳斯 明尼苏达森林狼
21 诺兰-史密斯 波特兰开拓者 44 4 12.3 37.2% 1.5 4.1 28.9% 0.3 1.0 71.4% 0.5 0.6 1.3 0.4 0.9 1.4 0.4 0.1 1.0 1.3 3.8
22 肯尼思-法里德 丹佛掘金 46 39 22.5 58.6% 3.9 6.7 0.0 0.0 66.5% 2.4 3.6 7.7 3.1 4.6 0.8 0.7 1.0 1.2 2.5 10.2
23 尼古拉-米罗蒂奇 休斯顿火箭
24 雷吉-杰克逊 俄克拉荷马雷霆 45 0 11.1 32.1% 1.1 3.5 21.0% 0.3 1.4 86.2% 0.6 0.6 1.2 0.3 0.9 1.6 0.6 0.0 0.8 0.7 3.1
25 马尚-布鲁克斯 波士顿凯尔特人 56 47 29.4 42.8% 4.9 11.4 31.3% 0.8 2.7 76.4% 2.0 2.6 3.6 1.3 2.3 2.3 0.9 0.3 2.1 2.1 12.6
26 乔丹-汉密尔顿 达拉斯小牛 26 2 9.9 43.2% 1.8 4.3 36.2% 0.7 1.8 40.0% 0.1 0.2 2.4 0.4 2.0 0.8 0.2 0.1 0.6 0.6 4.4
27 贾胡安-约翰逊 新泽西篮网 36 0 8.3 44.6% 1.5 3.4 0.0 0.0 66.7% 0.2 0.3 1.6 0.6 1.1 0.2 0.1 0.4 0.4 0.7 3.2
28 诺里斯-科尔 芝加哥公牛 65 2 19.4 39.3% 2.7 6.9 27.6% 0.3 1.2 77.6% 1.0 1.3 1.4 0.3 1.1 2.0 0.7 0.0 1.6 1.9 6.8
29 科里-约瑟夫 圣安东尼奥马刺 29 1 9.2 31.4% 0.8 2.4 20.0% 0.1 0.5 64.7% 0.4 0.6 0.9 0.2 0.7 1.2 0.2 0.1 0.4 0.6 2.0
30 吉米-巴特勒 芝加哥公牛 42 0 8.5 40.5% 0.8 1.9 18.2% 0.0 0.3 76.8% 1.0 1.3 1.3 0.5 0.8 0.3 0.3 0.1 0.3 0.5 2.6
31 博扬-博格达诺维奇 迈阿密热火
32 Justin Harper 克里夫兰骑士 14 0 6.0 29.0% 0.6 2.2 15.4% 0.1 0.9 0.0% 0.0 0.1 0.9 0.2 0.6 0.1 0.1 0.2 0.4 0.4 1.4
34 谢尔文-马克 华盛顿奇才 64 0 12.2 40.0% 1.4 3.4 28.6% 0.2 0.7 71.2% 0.7 0.9 1.4 0.2 1.3 2.0 0.4 0.0 0.8 0.8 3.6
35 Tyler Honeycutt 萨克拉门托国王 15 0 5.9 33.3% 0.5 1.6 33.3% 0.1 0.2 60.0% 0.2 0.3 0.9 0.2 0.7 0.5 0.3 0.2 0.1 0.2 1.3
36 乔丹-威廉姆斯 新泽西篮网 43 5 14.8 50.7% 1.8 3.5 0.0 0.0 65.2% 1.0 1.5 3.6 1.5 2.1 0.3 0.5 0.3 0.5 1.4 4.6
37 特雷-汤普金斯 洛杉矶快船 24 0 5.0 39.3% 1.0 2.5 30.8% 0.2 0.5 71.4% 0.2 0.3 1.0 0.2 0.8 0.1 0.1 0.1 0.3 0.4 2.4
38 钱德勒-帕森斯 休斯顿火箭 63 57 28.6 45.2% 3.9 8.7 33.7% 1.0 2.8 55.1% 0.7 1.2 4.8 1.4 3.3 2.1 1.2 0.5 1.3 2.3 9.5
39 杰里米-泰勒 夏洛特山猫 42 23 13.5 42.1% 2.1 5.0 0.0% 0.0 0.0 55.8% 0.7 1.2 3.3 1.3 2.0 0.4 0.4 0.5 0.9 2.0 4.9
40 乔恩-洛伊尔 密尔沃基雄鹿 46 12 12.1 50.8% 2.1 4.2 33.3% 0.1 0.2 75.0% 0.5 0.6 2.6 1.0 1.6 0.5 0.3 0.4 0.4 1.5 4.7
41 达柳斯-莫里斯 洛杉矶湖人 19 0 8.9 42.9% 0.9 2.2 44.4% 0.2 0.5 66.7% 0.3 0.5 0.8 0.1 0.7 1.1 0.1 0.0 1.0 0.8 2.4
42 戴维斯-贝尔坦斯 印第安纳步行者
43 马尔科姆-李 芝加哥公牛 19 0 12.8 39.0% 1.2 3.1 20.0% 0.1 0.5 82.4% 0.7 0.9 1.4 0.5 0.9 1.6 0.4 0.2 0.9 1.2 3.3
44 查尔斯-詹金斯 金州勇士 51 28 17.5 44.7% 2.5 5.7 15.0% 0.1 0.4 87.2% 0.7 0.8 1.3 0.2 1.2 3.3 0.6 0.1 1.2 1.7 5.8
45 约什-哈雷尔森 新奥尔良鹈鹕 37 4 14.6 42.3% 1.7 4.0 33.9% 0.5 1.6 61.5% 0.4 0.7 3.9 1.3 2.6 0.3 0.6 0.5 0.5 1.3 4.4
46 安德鲁-古德洛克 洛杉矶湖人 40 0 10.5 39.1% 1.7 4.4 37.3% 0.7 1.9 91.7% 0.3 0.3 0.8 0.1 0.7 0.5 0.1 0.0 0.5 0.8 4.4
47 特拉维斯-莱斯利 洛杉矶快船 10 0 4.6 35.7% 0.5 1.4 0.0 0.0 44.4% 0.4 0.9 0.9 0.6 0.3 0.5 0.2 0.2 0.2 0.4 1.4
49 约什-塞尔比 孟菲斯灰熊 28 0 8.5 34.7% 0.9 2.6 13.3% 0.1 0.5 78.6% 0.4 0.5 0.5 0.1 0.5 1.1 0.3 0.0 1.0 0.6 2.3
50 拉沃伊-阿伦 费城76人 41 15 15.2 47.3% 1.9 4.1 0.0 0.0 78.6% 0.3 0.3 4.2 1.1 3.0 0.8 0.3 0.4 0.5 1.8 4.1
52 沃农-马克林 底特律活塞 23 0 5.9 54.3% 0.8 1.5 0.0 0.0 57.1% 0.3 0.6 1.5 0.6 0.9 0.2 0.2 0.2 0.1 0.4 2.0
55 伊托万-摩尔 波士顿凯尔特人 38 0 8.7 38.1% 1.1 3.0 37.8% 0.4 1.2 100.0% 0.2 0.2 0.9 0.1 0.8 0.9 0.3 0.1 0.6 0.9 2.9
60 以赛亚-托马斯 萨克拉门托国王 65 37 25.5 44.8% 3.9 8.8 37.9% 1.3 3.4 83.2% 2.4 2.8 2.6 0.7 1.8 4.1 0.8 0.1 1.6 1.9 11.5
*上表为球员被选中赛季的场均数据 且仅包含参加过nba比赛的球员