nba荣誉/排名
奈·史密斯篮球名人纪念堂
总冠军
总决赛最有价值球员(FMVP)
最有价值球员(MVP)
最佳阵容
月最佳球员(POM)
周最佳球员(POW)
最佳防守球员(DPOY)
最佳防守阵容
最佳新秀(ROY)
最佳新秀阵容
最佳第六人(SMOY)
进步最快球员(MIP)
全明星最有价值球员(AMVP)
最佳教练(COY)
全明星正赛
选秀顺位排名
进阶数据
各项数据王
薪金排名
NBA
BBA/ABA
68-69赛季
69-70赛季
70-71赛季
71-72赛季
72-73赛季
73-74赛季
74-75赛季
75-76赛季
76-77赛季
77-78赛季
78-79赛季
79-80赛季
80-81赛季
81-82赛季
82-83赛季
83-84赛季
84-85赛季
85-86赛季
86-87赛季
87-88赛季
88-89赛季
89-90赛季
90-91赛季
91-92赛季
92-93赛季
93-94赛季
94-95赛季
95-96赛季
96-97赛季
97-98赛季
98-99赛季
99-00赛季
00-01赛季
01-02赛季
02-03赛季
03-04赛季
04-05赛季
05-06赛季
06-07赛季
07-08赛季
08-09赛季
09-10赛季
10-11赛季
11-12赛季
12-13赛季
13-14赛季
14-15赛季
15-16赛季
16-17赛季
17-18赛季
18-19赛季
阵容 球员 联盟 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
第一阵容 乔-杜马斯 NBA 75 71 34.4 48.0% 6.8 14.1 40.0% 0.3 0.7 90.0% 4.0 4.4 2.8 0.8 2.0 4.9 0.8 0.0 1.9 1.7 17.8
第一阵容 迈克尔-乔丹 NBA 82 82 39.0 52.6% 12.6 24.0 37.6% 1.1 3.0 84.8% 7.2 8.5 6.9 1.7 5.1 6.3 2.8 0.7 3.0 2.9 33.6
第一阵容 哈基姆-奥拉朱旺 NBA 82 82 38.1 50.1% 9.8 19.6 16.7% 0.0 0.1 71.3% 4.7 6.5 14.0 3.6 10.4 2.9 2.1 4.6 3.9 3.8 24.3
第一阵容 丹尼斯-罗德曼 NBA 82 43 29.0 58.1% 3.5 6.0 11.1% 0.0 0.1 65.4% 1.7 2.6 9.7 4.1 5.6 0.9 0.6 0.7 1.1 3.4 8.8
第一阵容 巴克-威廉姆斯 NBA 82 82 34.2 54.8% 5.0 9.2 0.0% 0.0 0.0 70.6% 3.5 5.0 9.8 3.0 6.7 1.4 0.8 0.5 2.0 3.5 13.6
阵容 球员 联盟 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
第二阵容 德里克-哈珀 NBA 82 82 36.7 48.8% 6.9 14.2 37.1% 1.1 2.9 79.4% 3.0 3.8 3.0 0.7 2.3 7.4 2.3 0.3 2.5 2.7 18.0
第二阵容 里克-马洪 NBA 75 66 30.3 49.7% 4.2 8.4 22.2% 0.0 0.1 71.5% 2.4 3.4 7.6 2.2 5.3 1.3 0.6 1.4 1.4 3.3 10.8
第二阵容 凯文-麦克海尔 NBA 82 25 33.2 54.9% 7.9 14.4 33.3% 0.3 0.8 89.3% 4.8 5.4 8.3 2.5 5.8 2.1 0.4 1.9 2.2 3.0 20.9
第二阵容 埃尔文-罗波特森 NBA 81 81 32.1 50.3% 5.9 11.7 15.4% 0.0 0.3 74.1% 2.4 3.3 6.9 2.8 4.1 5.5 2.6 0.2 2.7 3.5 14.2
第二阵容 大卫-罗宾逊 NBA 82 81 36.6 53.1% 8.4 15.9 0.0% 0.0 0.0 73.2% 7.5 10.2 12.0 3.7 8.3 2.0 1.7 3.9 3.1 3.2 24.3