nba荣誉/排名
奈·史密斯篮球名人纪念堂
总冠军
总决赛最有价值球员(FMVP)
最有价值球员(MVP)
最佳阵容
月最佳球员(POM)
周最佳球员(POW)
最佳防守球员(DPOY)
最佳防守阵容
最佳新秀(ROY)
最佳新秀阵容
最佳第六人(SMOY)
进步最快球员(MIP)
全明星最有价值球员(AMVP)
最佳教练(COY)
全明星正赛
选秀顺位排名
进阶数据
各项数据王
薪金排名
NBA
BBA/ABA
68-69赛季
69-70赛季
70-71赛季
71-72赛季
72-73赛季
73-74赛季
74-75赛季
75-76赛季
76-77赛季
77-78赛季
78-79赛季
79-80赛季
80-81赛季
81-82赛季
82-83赛季
83-84赛季
84-85赛季
85-86赛季
86-87赛季
87-88赛季
88-89赛季
89-90赛季
90-91赛季
91-92赛季
92-93赛季
93-94赛季
94-95赛季
95-96赛季
96-97赛季
97-98赛季
98-99赛季
99-00赛季
00-01赛季
01-02赛季
02-03赛季
03-04赛季
04-05赛季
05-06赛季
06-07赛季
07-08赛季
08-09赛季
09-10赛季
10-11赛季
11-12赛季
12-13赛季
13-14赛季
14-15赛季
15-16赛季
16-17赛季
17-18赛季
18-19赛季
阵容 球员 联盟 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
第一阵容 穆奇-布雷洛克 NBA 80 80 38.4 42.5% 6.4 15.0 35.9% 2.5 6.9 72.9% 2.0 2.7 4.9 1.5 3.5 7.7 2.5 0.3 3.0 2.1 17.2
第一阵容 加里-佩顿 NBA 82 82 36.8 50.9% 8.4 16.4 30.2% 0.9 2.8 71.6% 3.0 4.2 3.4 1.3 2.1 7.1 2.5 0.2 2.5 2.5 20.6
第一阵容 斯科蒂-皮蓬 NBA 79 79 38.2 48.0% 8.0 16.7 34.5% 1.4 4.0 71.6% 4.0 5.6 8.1 2.2 5.9 5.2 2.9 1.1 3.4 3.0 21.4
第一阵容 大卫-罗宾逊 NBA 81 81 38.0 53.0% 9.7 18.4 30.0% 0.1 0.2 77.4% 8.1 10.5 10.8 2.9 7.9 2.9 1.7 3.2 2.9 2.8 27.6
第一阵容 丹尼斯-罗德曼 NBA 49 26 32.0 57.1% 2.8 4.9 0.0% 0.0 0.0 67.6% 1.5 2.3 16.8 5.6 11.2 2.0 0.6 0.5 2.0 3.2 7.1
阵容 球员 联盟 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
第二阵容 霍雷斯-格兰特 NBA 74 74 36.4 56.7% 5.4 9.6 0.0% 0.0 0.1 69.2% 2.0 2.9 9.7 3.0 6.6 2.3 1.0 1.2 1.1 2.7 12.8
第二阵容 德里克-麦凯 NBA 81 81 34.6 49.3% 5.1 10.3 36.0% 0.4 1.1 74.4% 2.7 3.7 4.9 1.5 3.3 3.4 1.5 0.6 2.1 3.2 13.3
第二阵容 内特-麦克米兰 NBA 80 18 25.9 41.8% 2.1 5.0 34.2% 0.7 1.9 58.6% 0.4 0.7 3.8 0.8 3.0 5.3 2.1 0.7 1.6 3.4 5.2
第二阵容 迪坎贝-穆托姆博 NBA 82 82 37.8 55.6% 4.3 7.7 0.0 0.0 65.4% 3.0 4.6 12.5 3.9 8.7 1.4 0.5 3.9 2.3 3.5 11.5
第二阵容 约翰-斯托克顿 NBA 82 82 35.0 54.2% 5.2 9.6 44.9% 1.2 2.8 80.4% 3.0 3.7 3.1 0.7 2.4 12.3 2.4 0.3 3.3 2.6 14.7