nba荣誉/排名
奈·史密斯篮球名人纪念堂
总冠军
总决赛最有价值球员(FMVP)
最有价值球员(MVP)
最佳阵容
月最佳球员(POM)
周最佳球员(POW)
最佳防守球员(DPOY)
最佳防守阵容
最佳新秀(ROY)
最佳新秀阵容
最佳第六人(SMOY)
进步最快球员(MIP)
全明星最有价值球员(AMVP)
最佳教练(COY)
全明星正赛
选秀顺位排名
进阶数据
各项数据王
薪金排名
NBA
BBA/ABA
68-69赛季
69-70赛季
70-71赛季
71-72赛季
72-73赛季
73-74赛季
74-75赛季
75-76赛季
76-77赛季
77-78赛季
78-79赛季
79-80赛季
80-81赛季
81-82赛季
82-83赛季
83-84赛季
84-85赛季
85-86赛季
86-87赛季
87-88赛季
88-89赛季
89-90赛季
90-91赛季
91-92赛季
92-93赛季
93-94赛季
94-95赛季
95-96赛季
96-97赛季
97-98赛季
98-99赛季
99-00赛季
00-01赛季
01-02赛季
02-03赛季
03-04赛季
04-05赛季
05-06赛季
06-07赛季
07-08赛季
08-09赛季
09-10赛季
10-11赛季
11-12赛季
12-13赛季
13-14赛季
14-15赛季
15-16赛季
16-17赛季
17-18赛季
18-19赛季
阵容 球员 联盟 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
第一阵容 科怀-伦纳德 NBA 72 72 33.1 50.6% 7.7 15.1 44.3% 1.8 4.0 87.4% 4.1 4.6 6.8 1.3 5.5 2.6 1.8 1.0 1.5 1.8 21.2
第一阵容 德雷蒙德-格林 NBA 81 81 34.7 49.0% 5.0 10.1 38.8% 1.2 3.2 69.6% 2.8 4.1 9.5 1.7 7.8 7.4 1.5 1.4 3.2 3.0 14.0
第一阵容 德安德鲁-乔丹 NBA 77 77 33.8 70.3% 4.6 6.6 0.0% 0.0 0.0 43.0% 3.5 8.0 13.8 3.5 10.3 1.2 0.7 2.3 1.4 2.7 12.7
第一阵容 艾弗里-布拉德利 NBA 76 72 33.4 44.7% 6.0 13.4 36.1% 1.9 5.4 78.0% 1.3 1.6 2.9 0.6 2.3 2.1 1.5 0.3 1.4 2.2 15.2
第一阵容 克里斯-保罗 NBA 74 74 32.8 46.2% 7.0 15.1 37.1% 1.6 4.4 89.6% 4.0 4.4 4.2 0.5 3.7 10.0 2.1 0.2 2.6 2.5 19.5
阵容 球员 联盟 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
第二阵容 保罗-米尔萨普 NBA 81 81 32.6 47.0% 6.2 13.2 31.9% 0.9 2.9 75.7% 3.8 5.0 9.0 2.4 6.6 3.3 1.8 1.7 2.4 2.9 17.1
第二阵容 保罗-乔治 NBA 81 81 34.9 41.8% 7.5 17.9 37.1% 2.6 7.0 86.0% 5.6 6.5 7.0 1.0 6.0 4.1 1.9 0.4 3.3 2.8 23.1
第二阵容 哈桑-怀特塞德 NBA 73 43 29.1 60.6% 5.7 9.3 0.0 0.0 65.0% 2.9 4.5 11.8 3.3 8.6 0.4 0.6 3.7 1.9 2.8 14.2
第二阵容 托尼-阿伦 NBA 64 57 25.3 45.8% 3.4 7.3 35.7% 0.2 0.7 65.2% 1.4 2.2 4.6 1.6 3.0 1.1 1.7 0.3 1.2 2.7 8.4
第二阵容 吉米-巴特勒 NBA 67 67 36.9 45.4% 7.0 15.4 31.2% 1.0 3.1 83.2% 5.9 7.1 5.3 1.2 4.2 4.8 1.6 0.6 2.0 1.9 20.9