nba荣誉/排名
奈·史密斯篮球名人纪念堂
总冠军
总决赛最有价值球员(FMVP)
最有价值球员(MVP)
最佳阵容
月最佳球员(POM)
周最佳球员(POW)
最佳防守球员(DPOY)
最佳防守阵容
最佳新秀(ROY)
最佳新秀阵容
最佳第六人(SMOY)
进步最快球员(MIP)
全明星最有价值球员(AMVP)
最佳教练(COY)
全明星正赛
选秀顺位排名
进阶数据
各项数据王
薪金排名
NBA
BBA/ABA
68-69赛季
69-70赛季
70-71赛季
71-72赛季
72-73赛季
73-74赛季
74-75赛季
75-76赛季
76-77赛季
77-78赛季
78-79赛季
79-80赛季
80-81赛季
81-82赛季
82-83赛季
83-84赛季
84-85赛季
85-86赛季
86-87赛季
87-88赛季
88-89赛季
89-90赛季
90-91赛季
91-92赛季
92-93赛季
93-94赛季
94-95赛季
95-96赛季
96-97赛季
97-98赛季
98-99赛季
99-00赛季
00-01赛季
01-02赛季
02-03赛季
03-04赛季
04-05赛季
05-06赛季
06-07赛季
07-08赛季
08-09赛季
09-10赛季
10-11赛季
11-12赛季
12-13赛季
13-14赛季
14-15赛季
15-16赛季
16-17赛季
17-18赛季
18-19赛季
阵容 球员 联盟 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
第一阵容 迈克尔-乔丹 NBA 82 82 37.0 53.9% 12.1 22.4 31.2% 0.4 1.1 85.1% 7.0 8.2 6.0 1.4 4.6 5.5 2.7 1.0 2.5 2.8 31.5
第一阵容 埃尔文-罗波特森 NBA 81 81 32.1 48.5% 5.4 11.2 36.5% 0.3 0.8 75.7% 2.5 3.2 5.7 2.4 3.3 5.5 3.0 0.2 2.6 3.4 13.6
第一阵容 大卫-罗宾逊 NBA 82 81 37.7 55.2% 9.2 16.7 14.3% 0.0 0.1 76.2% 7.2 9.5 13.0 4.1 8.9 2.5 1.5 3.9 3.3 3.2 25.6
第一阵容 丹尼斯-罗德曼 NBA 82 77 33.5 49.3% 3.4 6.8 20.0% 0.1 0.4 63.1% 1.4 2.1 12.5 4.4 8.1 1.0 0.8 0.7 1.1 3.4 8.2
第一阵容 巴克-威廉姆斯 NBA 80 80 32.3 60.2% 4.5 7.4 0.0 0.0 70.5% 2.7 3.9 9.4 2.8 6.6 1.2 0.6 0.6 1.7 3.1 11.7
阵容 球员 联盟 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
第二阵容 乔-杜马斯 NBA 80 80 38.1 48.1% 7.8 16.2 31.1% 0.2 0.6 89.0% 4.6 5.2 2.3 0.8 1.6 5.5 1.1 0.1 2.4 1.7 20.4
第二阵容 丹-马尔利 NBA 77 7 29.6 48.4% 5.2 10.7 34.9% 0.4 1.1 76.2% 2.9 3.9 5.4 2.2 3.2 2.8 1.4 0.5 1.5 2.1 13.6
第二阵容 哈基姆-奥拉朱旺 NBA 56 50 36.8 50.8% 8.7 17.1 0.0% 0.0 0.1 76.9% 3.8 4.9 13.8 3.9 9.8 2.3 2.2 3.9 3.1 3.9 21.2
第二阵容 斯科蒂-皮蓬 NBA 82 82 36.8 52.0% 7.3 14.1 30.9% 0.3 0.8 70.6% 2.9 4.1 7.3 2.0 5.3 6.2 2.4 1.1 2.8 3.3 17.8
第二阵容 约翰-斯托克顿 NBA 82 82 37.8 50.7% 6.0 11.9 34.5% 0.7 2.0 83.6% 4.4 5.3 2.9 0.6 2.3 14.2 2.9 0.2 3.6 2.8 17.2