nba荣誉/排名
奈·史密斯篮球名人纪念堂
总冠军
总决赛最有价值球员(FMVP)
最有价值球员(MVP)
最佳阵容
月最佳球员(POM)
周最佳球员(POW)
最佳防守球员(DPOY)
最佳防守阵容
最佳新秀(ROY)
最佳新秀阵容
最佳第六人(SMOY)
进步最快球员(MIP)
全明星最有价值球员(AMVP)
最佳教练(COY)
全明星正赛
选秀顺位排名
进阶数据
各项数据王
薪金排名
NBA
BBA/ABA
62-63赛季
63-64赛季
64-65赛季
65-66赛季
66-67赛季
67-68赛季
68-69赛季
69-70赛季
70-71赛季
71-72赛季
72-73赛季
73-74赛季
74-75赛季
75-76赛季
76-77赛季
77-78赛季
78-79赛季
79-80赛季
80-81赛季
81-82赛季
82-83赛季
83-84赛季
84-85赛季
85-86赛季
86-87赛季
87-88赛季
88-89赛季
89-90赛季
90-91赛季
91-92赛季
92-93赛季
93-94赛季
94-95赛季
95-96赛季
96-97赛季
97-98赛季
98-99赛季
99-00赛季
00-01赛季
01-02赛季
02-03赛季
03-04赛季
04-05赛季
05-06赛季
06-07赛季
07-08赛季
08-09赛季
09-10赛季
10-11赛季
11-12赛季
12-13赛季
13-14赛季
14-15赛季
15-16赛季
16-17赛季
17-18赛季
18-19赛季
阵容 球员 联盟 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
第一阵容 布莱恩-温特斯 NBA 68 22.3 44.3% 5.3 11.9 82.6% 1.1 1.4 2.0 0.6 1.5 2.9 1.1 0.3 2.5 11.7
第一阵容 贾马尔-威尔克斯 NBA 82 30.7 44.2% 6.1 13.8 73.4% 2.0 2.7 8.2 2.5 5.7 2.2 1.3 0.3 2.7 14.2
第一阵容 斯科特-威德曼 NBA 80 31.9 46.5% 4.7 10.1 81.8% 1.7 2.1 6.1 2.5 3.6 1.6 1.0 0.3 3.4 11.1
第一阵容 约翰-德鲁 NBA 78 29.3 42.8% 6.8 15.8 71.3% 5.0 7.0 10.7 4.6 6.1 1.8 1.5 0.5 3.5 18.5
第一阵容 汤姆-伯尔森 NBA 82 23.0 41.7% 3.9 9.4 68.7% 2.2 3.2 7.0 1.9 5.1 1.4 0.8 1.9 2.7 10.1