nba荣誉/排名
奈·史密斯篮球名人纪念堂
总冠军
总决赛最有价值球员(FMVP)
最有价值球员(MVP)
最佳阵容
月最佳球员(POM)
周最佳球员(POW)
最佳防守球员(DPOY)
最佳防守阵容
最佳新秀(ROY)
最佳新秀阵容
最佳第六人(SMOY)
进步最快球员(MIP)
全明星最有价值球员(AMVP)
最佳教练(COY)
全明星正赛
选秀顺位排名
进阶数据
各项数据王
薪金排名
NBA
BBA/ABA
62-63赛季
63-64赛季
64-65赛季
65-66赛季
66-67赛季
67-68赛季
68-69赛季
69-70赛季
70-71赛季
71-72赛季
72-73赛季
73-74赛季
74-75赛季
75-76赛季
76-77赛季
77-78赛季
78-79赛季
79-80赛季
80-81赛季
81-82赛季
82-83赛季
83-84赛季
84-85赛季
85-86赛季
86-87赛季
87-88赛季
88-89赛季
89-90赛季
90-91赛季
91-92赛季
92-93赛季
93-94赛季
94-95赛季
95-96赛季
96-97赛季
97-98赛季
98-99赛季
99-00赛季
00-01赛季
01-02赛季
02-03赛季
03-04赛季
04-05赛季
05-06赛季
06-07赛季
07-08赛季
08-09赛季
09-10赛季
10-11赛季
11-12赛季
12-13赛季
13-14赛季
14-15赛季
15-16赛季
16-17赛季
17-18赛季
18-19赛季
阵容 球员 联盟 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
第一阵容 谢里夫-阿布杜-拉希姆 NBA 80 71 35.0 45.3% 6.9 15.2 25.9% 0.1 0.3 74.6% 4.8 6.5 6.9 2.7 4.2 2.2 1.0 1.0 2.8 2.5 18.7
第一阵容 马库斯-坎比 NBA 63 38 30.1 48.2% 6.0 12.3 14.3% 0.0 0.2 69.3% 2.9 4.2 6.3 2.1 4.2 1.5 1.0 2.1 2.1 3.4 14.8
第一阵容 阿伦-艾弗森 NBA 76 74 40.1 41.6% 8.2 19.8 34.1% 2.0 6.0 70.2% 5.0 7.2 4.1 1.5 2.6 7.5 2.1 0.3 4.4 3.1 23.5
第一阵容 斯蒂芬-马布里 NBA 67 64 34.7 40.8% 5.3 13.0 35.4% 1.5 4.3 72.7% 3.7 5.0 2.7 0.8 1.9 7.8 1.0 0.3 3.1 2.4 15.8
第一阵容 安托万-沃克 NBA 82 68 36.2 42.5% 7.0 16.5 32.7% 0.6 1.9 63.1% 2.8 4.5 9.0 3.5 5.5 3.2 1.3 0.6 2.8 3.3 17.5
阵容 球员 联盟 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
第二阵容 雷-阿伦 NBA 82 81 30.9 43.0% 4.8 11.1 39.3% 1.4 3.6 82.3% 2.5 3.0 4.0 1.2 2.8 2.6 0.9 0.1 1.8 2.7 13.4
第二阵容 科比-布莱恩特 NBA 71 6 15.5 41.7% 2.5 5.9 37.5% 0.7 1.9 81.9% 1.9 2.3 1.9 0.7 1.2 1.3 0.7 0.3 1.6 1.4 7.6
第二阵容 科瑞-基德尔斯 NBA 82 57 36.7 42.6% 6.2 14.5 37.7% 1.9 5.1 77.1% 2.1 2.8 3.9 1.3 2.6 3.0 1.9 0.4 1.5 2.0 16.4
第二阵容 泰瑞斯-奈特 NBA 71 14 16.3 50.9% 2.0 3.9 0.0 0.0 62.0% 0.9 1.4 4.5 1.8 2.7 0.5 0.4 0.8 0.7 2.4 4.8
第二阵容 马特-马龙尼 NBA 82 82 29.1 44.1% 3.3 7.5 40.4% 1.9 4.6 76.3% 0.9 1.1 2.0 0.2 1.7 3.7 1.0 0.0 1.5 1.5 9.4