nba荣誉/排名
奈·史密斯篮球名人纪念堂
总冠军
总决赛最有价值球员(FMVP)
最有价值球员(MVP)
最佳阵容
月最佳球员(POM)
周最佳球员(POW)
最佳防守球员(DPOY)
最佳防守阵容
最佳新秀(ROY)
最佳新秀阵容
最佳第六人(SMOY)
进步最快球员(MIP)
全明星最有价值球员(AMVP)
最佳教练(COY)
全明星正赛
选秀顺位排名
进阶数据
各项数据王
薪金排名
NBA
BBA/ABA
62-63赛季
63-64赛季
64-65赛季
65-66赛季
66-67赛季
67-68赛季
68-69赛季
69-70赛季
70-71赛季
71-72赛季
72-73赛季
73-74赛季
74-75赛季
75-76赛季
76-77赛季
77-78赛季
78-79赛季
79-80赛季
80-81赛季
81-82赛季
82-83赛季
83-84赛季
84-85赛季
85-86赛季
86-87赛季
87-88赛季
88-89赛季
89-90赛季
90-91赛季
91-92赛季
92-93赛季
93-94赛季
94-95赛季
95-96赛季
96-97赛季
97-98赛季
98-99赛季
99-00赛季
00-01赛季
01-02赛季
02-03赛季
03-04赛季
04-05赛季
05-06赛季
06-07赛季
07-08赛季
08-09赛季
09-10赛季
10-11赛季
11-12赛季
12-13赛季
13-14赛季
14-15赛季
15-16赛季
16-17赛季
17-18赛季
18-19赛季
阵容 球员 联盟 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
第一阵容 凯文-杜兰特 NBA 80 80 34.6 43.0% 7.3 17.1 28.8% 0.7 2.6 87.3% 4.9 5.6 4.4 0.9 3.5 2.4 1.0 0.9 2.9 1.5 20.3
第一阵容 杰夫-格林 NBA 80 52 28.2 42.7% 4.0 9.4 27.6% 0.3 1.0 74.4% 2.2 3.0 4.7 1.3 3.5 1.5 0.6 0.6 2.0 2.5 10.5
第一阵容 艾尔-霍福德 NBA 81 77 31.4 49.9% 4.1 8.2 0.0% 0.0 0.1 73.1% 1.9 2.6 9.7 3.1 6.6 1.5 0.7 0.9 1.7 3.3 10.1
第一阵容 路易斯-斯科拉 NBA 82 39 24.7 51.5% 4.2 8.2 0.0% 0.0 0.0 66.8% 1.9 2.9 6.4 2.1 4.3 1.3 0.7 0.2 1.3 2.9 10.3
第一阵容 艾尔-索顿 NBA 79 31 27.3 42.9% 4.7 11.0 33.1% 0.5 1.6 74.3% 2.7 3.6 4.5 1.2 3.3 1.2 0.6 0.5 1.6 2.5 12.7
阵容 球员 联盟 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
第二阵容 卡尔-兰德里 NBA 42 0 16.9 61.6% 3.2 5.2 0.0% 0.0 0.0 66.1% 1.7 2.6 4.9 2.3 2.6 0.5 0.4 0.2 0.6 2.3 8.1
第二阵容 贾马里奥-穆恩 NBA 78 75 27.8 48.5% 3.6 7.4 32.8% 0.5 1.6 74.1% 0.8 1.1 6.2 1.2 5.0 1.2 1.0 1.4 0.7 1.9 8.5
第二阵容 胡安-卡洛斯-纳瓦罗 NBA 82 30 25.8 40.2% 3.8 9.3 36.1% 1.9 5.3 84.9% 1.5 1.8 2.6 0.4 2.1 2.2 0.6 0.0 1.6 1.1 10.9
第二阵容 罗德尼-斯塔基 NBA 57 2 19.0 40.1% 2.7 6.7 18.8% 0.1 0.3 81.4% 2.2 2.7 2.3 0.6 1.7 2.8 0.9 0.1 1.4 2.0 7.6
第二阵容 赛迪斯-杨 NBA 74 22 21.0 53.9% 3.6 6.6 31.6% 0.1 0.3 73.8% 1.0 1.4 4.2 1.6 2.6 0.8 1.0 0.1 0.9 1.7 8.2