nba荣誉/排名
奈·史密斯篮球名人纪念堂
总冠军
总决赛最有价值球员(FMVP)
最有价值球员(MVP)
最佳阵容
月最佳球员(POM)
周最佳球员(POW)
最佳防守球员(DPOY)
最佳防守阵容
最佳新秀(ROY)
最佳新秀阵容
最佳第六人(SMOY)
进步最快球员(MIP)
全明星最有价值球员(AMVP)
最佳教练(COY)
全明星正赛
选秀顺位排名
进阶数据
各项数据王
薪金排名
NBA
BBA/ABA
62-63赛季
63-64赛季
64-65赛季
65-66赛季
66-67赛季
67-68赛季
68-69赛季
69-70赛季
70-71赛季
71-72赛季
72-73赛季
73-74赛季
74-75赛季
75-76赛季
76-77赛季
77-78赛季
78-79赛季
79-80赛季
80-81赛季
81-82赛季
82-83赛季
83-84赛季
84-85赛季
85-86赛季
86-87赛季
87-88赛季
88-89赛季
89-90赛季
90-91赛季
91-92赛季
92-93赛季
93-94赛季
94-95赛季
95-96赛季
96-97赛季
97-98赛季
98-99赛季
99-00赛季
00-01赛季
01-02赛季
02-03赛季
03-04赛季
04-05赛季
05-06赛季
06-07赛季
07-08赛季
08-09赛季
09-10赛季
10-11赛季
11-12赛季
12-13赛季
13-14赛季
14-15赛季
15-16赛季
16-17赛季
17-18赛季
18-19赛季
阵容 球员 联盟 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
第一阵容 肯尼思-法里德 NBA 46 39 22.5 58.6% 3.9 6.7 0.0 0.0 66.5% 2.4 3.6 7.7 3.1 4.6 0.8 0.7 1.0 1.2 2.5 10.2
第一阵容 凯里-欧文 NBA 51 51 30.5 46.9% 6.9 14.6 39.9% 1.4 3.6 87.2% 3.4 3.8 3.7 0.9 2.9 5.4 1.1 0.4 3.1 2.2 18.5
第一阵容 里基-卢比奥 NBA 41 31 34.2 35.7% 3.4 9.5 34.0% 0.8 2.3 80.3% 3.1 3.8 4.2 0.5 3.7 8.2 2.2 0.2 3.2 2.4 10.6
第一阵容 克莱-汤普森 NBA 66 29 24.4 44.3% 4.8 10.9 41.4% 1.7 4.1 86.8% 1.2 1.4 2.4 0.4 2.1 2.0 0.7 0.3 1.6 2.3 12.5
第一阵容 布兰登-奈特 NBA 66 60 32.2 41.5% 4.8 11.7 38.0% 1.6 4.2 75.9% 1.6 2.1 3.2 0.5 2.7 3.8 0.7 0.2 2.6 2.3 12.8
第一阵容 科怀-伦纳德 NBA 64 39 24.0 49.3% 3.1 6.3 37.6% 0.6 1.7 77.3% 1.1 1.4 5.1 1.6 3.5 1.1 1.3 0.4 0.7 1.4 7.9
阵容 球员 联盟 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
第二阵容 马尚-布鲁克斯 NBA 56 47 29.4 42.8% 4.9 11.4 31.3% 0.8 2.7 76.4% 2.0 2.6 3.6 1.3 2.3 2.3 0.9 0.3 2.1 2.1 12.6
第二阵容 钱德勒-帕森斯 NBA 63 57 28.6 45.2% 3.9 8.7 33.7% 1.0 2.8 55.1% 0.7 1.2 4.8 1.4 3.3 2.1 1.2 0.5 1.3 2.3 9.5
第二阵容 以赛亚-托马斯 NBA 65 37 25.5 44.8% 3.9 8.8 37.9% 1.3 3.4 83.2% 2.4 2.8 2.6 0.7 1.8 4.1 0.8 0.1 1.6 1.9 11.5
第二阵容 特里斯坦-汤普森 NBA 60 25 23.7 43.9% 3.2 7.4 0.0% 0.0 0.0 55.2% 1.8 3.2 6.5 3.1 3.4 0.5 0.5 1.0 1.4 2.2 8.2
第二阵容 德里克-威廉姆斯 NBA 66 15 21.5 41.2% 3.1 7.5 26.8% 0.6 2.1 69.7% 2.1 3.0 4.7 1.2 3.5 0.6 0.5 0.5 1.2 1.4 8.8