nba荣誉/排名
奈·史密斯篮球名人纪念堂
总冠军
总决赛最有价值球员(FMVP)
最有价值球员(MVP)
最佳阵容
月最佳球员(POM)
周最佳球员(POW)
最佳防守球员(DPOY)
最佳防守阵容
最佳新秀(ROY)
最佳新秀阵容
最佳第六人(SMOY)
进步最快球员(MIP)
全明星最有价值球员(AMVP)
最佳教练(COY)
全明星正赛
选秀顺位排名
进阶数据
各项数据王
薪金排名
NBA
BBA/ABA
62-63赛季
63-64赛季
64-65赛季
65-66赛季
66-67赛季
67-68赛季
68-69赛季
69-70赛季
70-71赛季
71-72赛季
72-73赛季
73-74赛季
74-75赛季
75-76赛季
76-77赛季
77-78赛季
78-79赛季
79-80赛季
80-81赛季
81-82赛季
82-83赛季
83-84赛季
84-85赛季
85-86赛季
86-87赛季
87-88赛季
88-89赛季
89-90赛季
90-91赛季
91-92赛季
92-93赛季
93-94赛季
94-95赛季
95-96赛季
96-97赛季
97-98赛季
98-99赛季
99-00赛季
00-01赛季
01-02赛季
02-03赛季
03-04赛季
04-05赛季
05-06赛季
06-07赛季
07-08赛季
08-09赛季
09-10赛季
10-11赛季
11-12赛季
12-13赛季
13-14赛季
14-15赛季
15-16赛季
16-17赛季
17-18赛季
18-19赛季
阵容 球员 联盟 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
第一阵容 马尔科姆-布罗格登 NBA 75 28 26.4 45.7% 3.9 8.5 40.4% 1.0 2.6 86.5% 1.5 1.7 2.8 0.6 2.2 4.2 1.1 0.2 1.5 1.9 10.2
第一阵容 达里奥-萨里奇 NBA 81 36 26.3 41.1% 4.7 11.4 31.1% 1.3 4.2 78.2% 2.1 2.7 6.3 1.4 5.0 2.2 0.7 0.4 2.3 2.0 12.8
第一阵容 乔尔-恩比德 NBA 31 31 25.4 46.6% 6.5 13.8 36.7% 1.2 3.2 78.3% 6.2 7.9 7.8 2.0 5.9 2.1 0.9 2.5 3.8 3.6 20.2
第一阵容 巴迪-希尔德 NBA 82 55 23.0 42.6% 4.0 9.4 39.1% 1.8 4.6 84.2% 0.8 0.9 3.3 0.4 2.9 1.5 0.5 0.1 1.2 1.4 10.6
第一阵容 吉列尔莫-埃尔南戈麦斯 NBA 72 22 18.4 52.9% 3.4 6.5 26.7% 0.1 0.2 72.8% 1.3 1.7 7.0 2.4 4.6 1.3 0.6 0.5 1.4 2.1 8.2
阵容 球员 联盟 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
第二阵容 贾马尔-穆雷 NBA 82 9 21.5 40.4% 3.6 8.9 33.4% 1.4 4.2 88.3% 1.3 1.5 2.6 0.5 2.1 2.1 0.6 0.3 1.4 1.5 9.9
第二阵容 杰伦-布朗 NBA 78 20 17.2 45.5% 2.5 5.4 34.3% 0.6 1.7 68.5% 1.1 1.6 2.8 0.6 2.2 0.8 0.4 0.2 0.9 1.8 6.6
第二阵容 马基斯-克里斯 NBA 82 75 21.2 44.9% 3.5 7.7 32.1% 0.9 2.7 62.4% 1.4 2.2 4.2 1.2 3.1 0.7 0.8 0.9 1.3 3.2 9.2
第二阵容 布兰顿-英格拉姆 NBA 79 40 28.8 40.2% 3.5 8.7 29.4% 0.7 2.4 62.1% 1.7 2.7 4.0 0.8 3.2 2.1 0.6 0.5 1.5 2.0 9.4
第二阵容 约吉-费雷尔 NBA 46 29 26.1 40.6% 3.5 8.6 38.6% 1.5 3.8 83.1% 1.6 1.9 2.4 0.4 2.0 3.7 0.9 0.2 1.5 2.0 10.0