nba荣誉/排名
奈·史密斯篮球名人纪念堂
总冠军
总决赛最有价值球员(FMVP)
最有价值球员(MVP)
最佳阵容
月最佳球员(POM)
周最佳球员(POW)
最佳防守球员(DPOY)
最佳防守阵容
最佳新秀(ROY)
最佳新秀阵容
最佳第六人(SMOY)
进步最快球员(MIP)
全明星最有价值球员(AMVP)
最佳教练(COY)
全明星正赛
选秀顺位排名
进阶数据
各项数据王
薪金排名
50-51赛季
51-52赛季
52-53赛季
53-54赛季
54-55赛季
55-56赛季
56-57赛季
57-58赛季
58-59赛季
59-60赛季
60-61赛季
61-62赛季
62-63赛季
63-64赛季
64-65赛季
65-66赛季
66-67赛季
67-68赛季
68-69赛季
69-70赛季
70-71赛季
71-72赛季
72-73赛季
73-74赛季
74-75赛季
75-76赛季
76-77赛季
77-78赛季
78-79赛季
79-80赛季
80-81赛季
81-82赛季
82-83赛季
83-84赛季
84-85赛季
85-86赛季
86-87赛季
87-88赛季
88-89赛季
89-90赛季
90-91赛季
91-92赛季
92-93赛季
93-94赛季
94-95赛季
95-96赛季
96-97赛季
97-98赛季
99-00赛季
00-01赛季
01-02赛季
02-03赛季
03-04赛季
04-05赛季
05-06赛季
06-07赛季
07-08赛季
08-09赛季
09-10赛季
10-11赛季
11-12赛季
12-13赛季
13-14赛季
14-15赛季
15-16赛季
16-17赛季
17-18赛季
18-19赛季
19-20赛季
球员 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
鲍勃-库西 1 31 40.0% 8 20 66.7% 4 6 5 5 10 0 20
多尔夫-谢伊斯 1 39 40.0% 6 15 100.0% 6 6 9 9 2 4 18
比尔-沙尔曼 1 25 31.6% 6 19 100.0% 3 3 4 4 3 2 15
比尔-拉塞尔 1 26 41.7% 5 12 33.3% 1 3 11 11 2 5 11
威利-诺尔斯 1 15 33.3% 3 9 100.0% 2 2 3 3 0 0 8
保罗-阿里金 0 29 64.7% 11 17 100.0% 2 2 8 8 2 3 24
奈伊尔-约翰斯顿 0 22 46.2% 6 13 100.0% 2 2 8 8 1 5 14
Kenny Sears 0 14 50.0% 4 8 80.0% 4 5 1 1 0 1 12
里切尔-盖兰 0 22 20.0% 2 10 75.0% 3 4 8 8 7 3 7
拉里-科斯特洛 0 17 0.0% 0 6 100.0% 1 1 1 1 4 2 1
球队总计 出场 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
- 10人 39.5% 51 129 82.4% 28 34 58 58 31 25 130
球员 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
☆鲍勃-佩蒂特☆ 1 38 47.6% 10 21 80.0% 8 10 26 26 1 1 28
乔治-亚德利 1 32 53.3% 8 15 60.0% 3 5 9 9 1 1 19
莫里斯-斯托克斯 1 36 23.1% 3 13 57.1% 4 7 14 14 3 2 10
斯拉特尔-马丁 1 26 22.2% 2 9 50.0% 2 4 2 2 8 3 6
迪克-伽马克 1 13 11.1% 1 9 100.0% 3 3 6 6 1 4 5
杰纳-苏 0 25 72.7% 8 11 66.7% 2 3 2 2 0 3 18
杰克-特威曼 0 25 61.5% 8 13 100.0% 2 2 3 3 0 3 18
拉里-福斯特 0 13 25.0% 1 4 100.0% 8 8 3 3 0 3 10
迪克-马克圭尔 0 31 50.0% 2 4 0 0 7 7 10 4 4
球队总计 出场 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
- 9人 43.4% 43 99 76.2% 32 42 72 72 24 24 118