nba荣誉/排名
奈·史密斯篮球名人纪念堂
总冠军
总决赛最有价值球员(FMVP)
最有价值球员(MVP)
最佳阵容
月最佳球员(POM)
周最佳球员(POW)
最佳防守球员(DPOY)
最佳防守阵容
最佳新秀(ROY)
最佳新秀阵容
最佳第六人(SMOY)
进步最快球员(MIP)
全明星最有价值球员(AMVP)
最佳教练(COY)
全明星正赛
选秀顺位排名
进阶数据
各项数据王
薪金排名
50-51赛季
51-52赛季
52-53赛季
53-54赛季
54-55赛季
55-56赛季
56-57赛季
57-58赛季
58-59赛季
59-60赛季
60-61赛季
61-62赛季
62-63赛季
63-64赛季
64-65赛季
65-66赛季
66-67赛季
67-68赛季
68-69赛季
69-70赛季
70-71赛季
71-72赛季
72-73赛季
73-74赛季
74-75赛季
75-76赛季
76-77赛季
77-78赛季
78-79赛季
79-80赛季
80-81赛季
81-82赛季
82-83赛季
83-84赛季
84-85赛季
85-86赛季
86-87赛季
87-88赛季
88-89赛季
89-90赛季
90-91赛季
91-92赛季
92-93赛季
93-94赛季
94-95赛季
95-96赛季
96-97赛季
97-98赛季
99-00赛季
00-01赛季
01-02赛季
02-03赛季
03-04赛季
04-05赛季
05-06赛季
06-07赛季
07-08赛季
08-09赛季
09-10赛季
10-11赛季
11-12赛季
12-13赛季
13-14赛季
14-15赛季
15-16赛季
16-17赛季
17-18赛季
18-19赛季
19-20赛季
球员 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
保罗-阿里金 1 30 26.7% 4 15 88.9% 8 9 8 8 0 2 16
Kenny Sears 1 26 55.6% 5 9 100.0% 5 5 8 8 1 4 15
鲍勃-库西 1 32 50.0% 4 8 83.3% 5 6 5 5 4 0 13
比尔-沙尔曼 1 24 25.0% 3 12 83.3% 5 6 2 2 0 1 11
比尔-拉塞尔 1 27 30.0% 3 10 100.0% 1 1 9 9 1 4 7
伍迪-桑德贝里 0 18 45.5% 5 11 100.0% 4 4 2 2 3 2 14
多尔夫-谢伊斯 0 22 27.3% 3 11 87.5% 7 8 13 13 1 6 13
里德-科尔 0 21 21.4% 3 14 50.0% 1 2 9 9 2 0 7
拉里-科斯特洛 0 18 37.5% 3 8 100.0% 1 1 3 3 3 1 7
里切尔-盖兰 0 22 14.3% 1 7 60.0% 3 5 3 3 3 1 5
球队总计 出场 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
- 10人 32.4% 34 105 85.1% 40 47 62 62 18 21 108
球员 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
鲍勃-佩蒂特 1 34 38.1% 8 21 100.0% 9 9 16 16 5 1 25
☆埃尔金-贝勒☆ 1 32 50.0% 10 20 80.0% 4 5 11 11 1 3 24
克里夫-哈根 1 22 50.0% 6 12 100.0% 3 3 8 8 3 5 15
杰纳-苏 1 31 54.5% 6 11 50.0% 1 2 4 4 3 4 13
斯拉特尔-马丁 1 22 33.3% 2 6 50.0% 1 2 6 6 1 2 5
杰克-特威曼 0 23 66.7% 8 12 50.0% 2 4 8 8 3 4 18
拉里-福斯特 0 16 33.3% 3 9 100.0% 2 2 9 9 0 3 8
乔治-亚德利 0 17 25.0% 2 8 100.0% 2 2 4 4 0 3 6
迪克-马克圭尔 0 24 28.6% 2 7 50.0% 1 2 3 3 3 2 5
迪克-伽马克 0 19 33.3% 2 6 100.0% 1 1 2 2 1 2 5
球队总计 出场 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
- 10人 43.8% 49 112 81.3% 26 32 71 71 20 29 124