nba荣誉/排名
奈·史密斯篮球名人纪念堂
总冠军
总决赛最有价值球员(FMVP)
最有价值球员(MVP)
最佳阵容
月最佳球员(POM)
周最佳球员(POW)
最佳防守球员(DPOY)
最佳防守阵容
最佳新秀(ROY)
最佳新秀阵容
最佳第六人(SMOY)
进步最快球员(MIP)
全明星最有价值球员(AMVP)
最佳教练(COY)
全明星正赛
选秀顺位排名
进阶数据
各项数据王
薪金排名
50-51赛季
51-52赛季
52-53赛季
53-54赛季
54-55赛季
55-56赛季
56-57赛季
57-58赛季
58-59赛季
59-60赛季
60-61赛季
61-62赛季
62-63赛季
63-64赛季
64-65赛季
65-66赛季
66-67赛季
67-68赛季
68-69赛季
69-70赛季
70-71赛季
71-72赛季
72-73赛季
73-74赛季
74-75赛季
75-76赛季
76-77赛季
77-78赛季
78-79赛季
79-80赛季
80-81赛季
81-82赛季
82-83赛季
83-84赛季
84-85赛季
85-86赛季
86-87赛季
87-88赛季
88-89赛季
89-90赛季
90-91赛季
91-92赛季
92-93赛季
93-94赛季
94-95赛季
95-96赛季
96-97赛季
97-98赛季
99-00赛季
00-01赛季
01-02赛季
02-03赛季
03-04赛季
04-05赛季
05-06赛季
06-07赛季
07-08赛季
08-09赛季
09-10赛季
10-11赛季
11-12赛季
12-13赛季
13-14赛季
14-15赛季
15-16赛季
16-17赛季
17-18赛季
18-19赛季
19-20赛季
球员 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
沃尔特-弗雷泽 1 25 63.6% 7 11 50.0% 1 2 3 3 5 2 15
约翰-哈福利切克 1 24 38.5% 5 13 100.0% 5 5 3 3 5 2 15
戴夫-考文斯 1 32 41.7% 5 12 80.0% 4 5 20 20 1 4 14
比利-康宁汉姆 1 24 30.8% 4 13 75.0% 6 8 10 10 3 4 14
卢-哈德森 1 18 28.6% 2 7 100.0% 2 2 3 3 3 3 6
乔乔-怀特 0 18 40.0% 6 15 0.0% 0 2 4 4 3 1 12
杰克-马琳 0 15 62.5% 5 8 100.0% 1 1 0 0 1 2 11
戴夫-德布斯切尔 0 26 50.0% 4 8 0 0 11 11 0 2 8
阿尔奇-克拉克 0 21 40.0% 2 5 100.0% 4 4 1 1 6 1 8
布奇-贝尔德 0 7 25.0% 1 4 100.0% 1 1 1 1 0 0 3
韦斯-昂塞尔德 0 16 20.0% 1 5 0 0 7 7 1 3 2
鲍伯-考夫曼 0 7 100.0% 1 1 0 0 1 1 1 3 2
汤姆-范阿斯戴尔 0 4 0.0% 0 1 0 0 1 1 0 0 0
约翰-约翰逊 0 3 0.0% 0 2 0 0 1 1 0 1 0
球队总计 出场 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
- 14人 41.0% 43 105 80.0% 24 30 66 66 29 28 110
球员 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
杰里-韦斯特 1 27 66.7% 6 9 50.0% 1 2 6 6 5 2 13
卡里姆-贾巴尔 1 19 50.0% 5 10 100.0% 2 2 7 7 2 0 12
斯宾瑟-海伍德 1 25 40.0% 4 10 75.0% 3 4 7 7 1 2 11
鲍伯-乐福 1 16 36.4% 4 11 0.0% 0 2 6 6 0 1 8
盖尔-古德里奇 1 14 28.6% 2 7 0 0 1 1 2 2 4
康尼尔-霍金斯 0 14 71.4% 5 7 75.0% 3 4 4 4 0 1 13
奥斯卡-罗波特森 0 24 33.3% 3 9 50.0% 5 10 3 3 3 4 11
卡兹-拉塞尔 0 20 30.8% 4 13 100.0% 2 2 1 1 0 1 10
吉米-沃克 0 16 44.4% 4 9 40.0% 2 5 2 2 1 1 10
威尔特-张伯伦 0 24 100.0% 3 3 25.0% 2 8 10 10 3 2 8
埃尔文-海耶斯 0 11 16.7% 1 6 100.0% 2 2 2 2 0 2 4
西德尼-威克斯 0 10 40.0% 2 5 0 0 2 2 0 3 4
保罗-塞拉斯 0 15 0.0% 0 6 66.7% 2 3 9 9 1 1 2
鲍伯-兰尼尔 0 5 0.0% 0 2 66.7% 2 3 3 3 0 0 2
球队总计 出场 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
- 14人 40.2% 43 107 55.3% 26 47 63 63 18 22 112