nba荣誉/排名
奈·史密斯篮球名人纪念堂
总冠军
总决赛最有价值球员(FMVP)
最有价值球员(MVP)
最佳阵容
月最佳球员(POM)
周最佳球员(POW)
最佳防守球员(DPOY)
最佳防守阵容
最佳新秀(ROY)
最佳新秀阵容
最佳第六人(SMOY)
进步最快球员(MIP)
全明星最有价值球员(AMVP)
最佳教练(COY)
全明星正赛
选秀顺位排名
进阶数据
各项数据王
薪金排名
50-51赛季
51-52赛季
52-53赛季
53-54赛季
54-55赛季
55-56赛季
56-57赛季
57-58赛季
58-59赛季
59-60赛季
60-61赛季
61-62赛季
62-63赛季
63-64赛季
64-65赛季
65-66赛季
66-67赛季
67-68赛季
68-69赛季
69-70赛季
70-71赛季
71-72赛季
72-73赛季
73-74赛季
74-75赛季
75-76赛季
76-77赛季
77-78赛季
78-79赛季
79-80赛季
80-81赛季
81-82赛季
82-83赛季
83-84赛季
84-85赛季
85-86赛季
86-87赛季
87-88赛季
88-89赛季
89-90赛季
90-91赛季
91-92赛季
92-93赛季
93-94赛季
94-95赛季
95-96赛季
96-97赛季
97-98赛季
99-00赛季
00-01赛季
01-02赛季
02-03赛季
03-04赛季
04-05赛季
05-06赛季
06-07赛季
07-08赛季
08-09赛季
09-10赛季
10-11赛季
11-12赛季
12-13赛季
13-14赛季
14-15赛季
15-16赛季
16-17赛季
17-18赛季
18-19赛季
19-20赛季
球员 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
威利斯-里德 1 30 50.0% 9 18 100.0% 3 3 11 11 0 6 21
奥斯卡-罗波特森 1 29 81.8% 9 11 75.0% 3 4 6 6 4 3 21
比利-康宁汉姆 1 28 53.8% 7 13 100.0% 5 5 4 4 2 3 19
约翰-哈福利切克 1 29 46.7% 7 15 100.0% 3 3 5 5 7 2 17
沃尔特-弗雷泽 1 24 42.9% 3 7 50.0% 1 2 3 3 4 2 7
豪尔-格瑞尔 0 21 63.6% 7 11 100.0% 1 1 4 4 3 4 15
卡里姆-贾巴尔 0 18 50.0% 4 8 100.0% 2 2 11 11 4 6 10
盖斯-约翰逊 0 17 41.7% 5 12 0 0 7 7 1 2 10
戴夫-德布斯切尔 0 14 50.0% 5 10 0 0 7 7 2 1 10
弗林-罗宾逊 0 8 75.0% 3 4 0 0 1 1 2 2 6
汤姆-范阿斯戴尔 0 8 28.6% 2 7 100.0% 1 1 0 0 1 2 5
吉米-沃克 0 14 0.0% 0 3 100.0% 1 1 1 1 0 2 1
球队总计 出场 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
- 12人 51.3% 61 119 90.9% 20 22 60 60 30 35 142
球员 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
埃尔文-海耶斯 1 35 42.9% 9 21 50.0% 6 12 15 15 1 1 24
杰里-韦斯特 1 31 58.3% 7 12 66.7% 8 12 5 5 5 3 22
卢-哈德森 1 18 41.7% 5 12 100.0% 5 5 1 1 0 1 15
康尼尔-霍金斯 1 19 50.0% 2 4 100.0% 6 6 4 4 2 3 10
埃尔金-贝勒 1 26 22.2% 2 9 71.4% 5 7 7 7 3 3 9
乔-考德威尔 0 19 45.5% 5 11 75.0% 3 4 7 7 1 2 13
兰尼-威尔肯斯 0 17 71.4% 5 7 66.7% 2 3 2 2 4 1 12
迪克-范阿斯戴尔 0 16 50.0% 4 8 0 0 2 2 2 0 8
杰夫-穆林斯 0 14 66.7% 4 6 0 0 1 1 1 2 8
比尔-布里奇斯 0 15 100.0% 2 2 20.0% 1 5 4 4 2 1 5
鲍伯-卢尔 0 13 33.3% 2 6 100.0% 1 1 4 4 0 2 5
切特-沃克 0 17 33.3% 1 3 100.0% 2 2 2 2 1 2 4
球队总计 出场 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
- 12人 47.5% 48 101 68.4% 39 57 54 54 22 21 135