nba荣誉/排名
奈·史密斯篮球名人纪念堂
总冠军
总决赛最有价值球员(FMVP)
最有价值球员(MVP)
最佳阵容
月最佳球员(POM)
周最佳球员(POW)
最佳防守球员(DPOY)
最佳防守阵容
最佳新秀(ROY)
最佳新秀阵容
最佳第六人(SMOY)
进步最快球员(MIP)
全明星最有价值球员(AMVP)
最佳教练(COY)
全明星正赛
选秀顺位排名
进阶数据
各项数据王
薪金排名
50-51赛季
51-52赛季
52-53赛季
53-54赛季
54-55赛季
55-56赛季
56-57赛季
57-58赛季
58-59赛季
59-60赛季
60-61赛季
61-62赛季
62-63赛季
63-64赛季
64-65赛季
65-66赛季
66-67赛季
67-68赛季
68-69赛季
69-70赛季
70-71赛季
71-72赛季
72-73赛季
73-74赛季
74-75赛季
75-76赛季
76-77赛季
77-78赛季
78-79赛季
79-80赛季
80-81赛季
81-82赛季
82-83赛季
83-84赛季
84-85赛季
85-86赛季
86-87赛季
87-88赛季
88-89赛季
89-90赛季
90-91赛季
91-92赛季
92-93赛季
93-94赛季
94-95赛季
95-96赛季
96-97赛季
97-98赛季
99-00赛季
00-01赛季
01-02赛季
02-03赛季
03-04赛季
04-05赛季
05-06赛季
06-07赛季
07-08赛季
08-09赛季
09-10赛季
10-11赛季
11-12赛季
12-13赛季
13-14赛季
14-15赛季
15-16赛季
16-17赛季
17-18赛季
18-19赛季
19-20赛季
球员 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
威利斯-里德 1 27 31.3% 5 16 66.7% 4 6 13 13 1 3 14
约翰-哈福利切克 1 24 50.0% 6 12 0.0% 0 2 3 3 2 3 12
沃尔特-弗雷泽 1 26 33.3% 3 9 0 0 6 6 5 2 6
厄尔-门罗 1 18 33.3% 3 9 0 0 5 5 2 3 6
比利-康宁汉姆 1 19 25.0% 2 8 50.0% 1 2 4 4 3 1 5
卢-哈德森 0 17 46.2% 6 13 66.7% 2 3 3 3 1 3 14
盖斯-约翰逊 0 23 41.7% 5 12 100.0% 2 2 4 4 2 3 12
乔乔-怀特 0 22 50.0% 5 10 0 0 9 9 2 2 10
韦斯-昂塞尔德 0 21 44.4% 4 9 0 0 10 10 2 2 8
戴夫-德布斯切尔 0 19 57.1% 4 7 0 0 7 7 3 3 8
汤姆-范阿斯戴尔 0 11 50.0% 4 8 0.0% 0 2 2 2 1 1 8
约翰-格林 0 7 66.7% 2 3 0.0% 0 1 2 2 0 1 4
鲍伯-考夫曼 0 4 0.0% 0 2 0 0 0 0 0 0 0
约翰-约翰逊 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0
球队总计 出场 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
- 14人 41.5% 49 118 50.0% 9 18 68 68 25 27 107
球员 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
卡里姆-贾巴尔 1 30 50.0% 8 16 75.0% 3 4 14 14 1 2 19
杰里-卢卡斯 1 29 55.6% 5 9 100.0% 2 2 9 9 4 2 12
杰里-韦斯特 1 20 50.0% 2 4 33.3% 1 3 1 1 9 1 5
戴夫-宾 1 19 28.6% 2 7 0 0 2 2 2 1 4
康尼尔-霍金斯 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
兰尼-威尔肯斯 0 20 72.7% 8 11 100.0% 5 5 1 1 1 1 21
鲍伯-乐福 0 21 50.0% 6 12 80.0% 4 5 4 4 0 2 16
埃尔文-海耶斯 0 19 30.8% 4 13 66.7% 2 3 4 4 2 1 10
切特-沃克 0 19 33.3% 3 9 80.0% 4 5 3 3 1 1 10
奥斯卡-罗波特森 0 24 33.3% 2 6 33.3% 1 3 2 2 2 3 5
迪克-范阿斯戴尔 0 12 50.0% 2 4 0.0% 0 1 5 5 3 1 4
威尔特-张伯伦 0 18 100.0% 1 1 0 0 8 8 5 0 2
乔夫-皮特里 0 5 0.0% 0 3 0 0 0 0 1 0 0
杰夫-穆林斯 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
球队总计 出场 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
- 14人 45.3% 43 95 71.0% 22 31 53 53 31 15 108