nba荣誉/排名
奈·史密斯篮球名人纪念堂
总冠军
总决赛最有价值球员(FMVP)
最有价值球员(MVP)
最佳阵容
月最佳球员(POM)
周最佳球员(POW)
最佳防守球员(DPOY)
最佳防守阵容
最佳新秀(ROY)
最佳新秀阵容
最佳第六人(SMOY)
进步最快球员(MIP)
全明星最有价值球员(AMVP)
最佳教练(COY)
全明星正赛
选秀顺位排名
进阶数据
各项数据王
薪金排名
50-51赛季
51-52赛季
52-53赛季
53-54赛季
54-55赛季
55-56赛季
56-57赛季
57-58赛季
58-59赛季
59-60赛季
60-61赛季
61-62赛季
62-63赛季
63-64赛季
64-65赛季
65-66赛季
66-67赛季
67-68赛季
68-69赛季
69-70赛季
70-71赛季
71-72赛季
72-73赛季
73-74赛季
74-75赛季
75-76赛季
76-77赛季
77-78赛季
78-79赛季
79-80赛季
80-81赛季
81-82赛季
82-83赛季
83-84赛季
84-85赛季
85-86赛季
86-87赛季
87-88赛季
88-89赛季
89-90赛季
90-91赛季
91-92赛季
92-93赛季
93-94赛季
94-95赛季
95-96赛季
96-97赛季
97-98赛季
99-00赛季
00-01赛季
01-02赛季
02-03赛季
03-04赛季
04-05赛季
05-06赛季
06-07赛季
07-08赛季
08-09赛季
09-10赛季
10-11赛季
11-12赛季
12-13赛季
13-14赛季
14-15赛季
15-16赛季
16-17赛季
17-18赛季
18-19赛季
19-20赛季
球员 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
奥斯卡-罗波特森 1 22 77.8% 7 9 57.1% 4 7 1 1 5 2 18
威利斯-里德 1 25 50.0% 7 14 66.7% 2 3 8 8 1 4 16
杰里-卢卡斯 1 21 66.7% 6 9 100.0% 4 4 5 5 4 3 16
戴夫-宾 1 20 57.1% 4 7 100.0% 1 1 2 2 4 3 9
威尔特-张伯伦 1 25 75.0% 3 4 25.0% 1 4 7 7 6 2 7
约翰-哈福利切克 0 22 60.0% 9 15 72.7% 8 11 5 5 4 0 26
豪尔-格瑞尔 0 17 100.0% 8 8 71.4% 5 7 3 3 3 2 21
迪克-巴奈特 0 22 58.3% 7 12 50.0% 1 2 1 1 0 2 15
盖斯-约翰逊 0 16 33.3% 3 9 50.0% 1 2 6 6 1 2 7
萨姆-琼斯 0 15 40.0% 2 5 100.0% 1 1 2 2 4 1 5
比尔-拉塞尔 0 23 50.0% 2 4 0 0 9 9 8 5 4
戴夫-德布斯切尔 0 12 0.0% 0 3 0 0 4 4 0 1 0
球队总计 出场 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
- 12人 58.6% 58 99 66.7% 28 42 53 53 40 27 144
球员 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
埃尔金-贝勒 1 27 61.5% 8 13 85.7% 6 7 6 6 1 5 22
杰里-韦斯特 1 32 41.2% 7 17 75.0% 3 4 6 6 6 4 17
兰尼-威尔肯斯 1 22 40.0% 4 10 75.0% 6 8 3 3 3 1 14
泽尔莫-贝蒂 1 30 18.2% 2 11 100.0% 2 2 10 10 1 4 6
鲍伯-布泽尔 1 19 40.0% 2 5 0 0 5 5 0 0 4
阿尔奇-克拉克 0 15 62.5% 5 8 100.0% 7 7 0 0 3 2 17
比尔-布里奇斯 0 21 77.8% 7 9 25.0% 1 4 7 7 1 4 15
Mahdi Abdul-Rahman 0 20 33.3% 4 12 100.0% 1 1 3 3 3 3 9
鲁迪-拉鲁索 0 19 37.5% 3 8 0.0% 0 2 7 7 0 0 6
克莱德-李 0 18 25.0% 2 8 50.0% 2 4 11 11 2 3 6
唐-柯基斯 0 10 40.0% 2 5 0 0 2 2 1 0 4
吉姆-金 0 7 25.0% 1 4 66.7% 2 3 1 1 2 3 4
球队总计 出场 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
- 12人 42.7% 47 110 71.4% 30 42 61 61 23 29 124