nba荣誉/排名
奈·史密斯篮球名人纪念堂
总冠军
总决赛最有价值球员(FMVP)
最有价值球员(MVP)
最佳阵容
月最佳球员(POM)
周最佳球员(POW)
最佳防守球员(DPOY)
最佳防守阵容
最佳新秀(ROY)
最佳新秀阵容
最佳第六人(SMOY)
进步最快球员(MIP)
全明星最有价值球员(AMVP)
最佳教练(COY)
全明星正赛
选秀顺位排名
进阶数据
各项数据王
薪金排名
50-51赛季
51-52赛季
52-53赛季
53-54赛季
54-55赛季
55-56赛季
56-57赛季
57-58赛季
58-59赛季
59-60赛季
60-61赛季
61-62赛季
62-63赛季
63-64赛季
64-65赛季
65-66赛季
66-67赛季
67-68赛季
68-69赛季
69-70赛季
70-71赛季
71-72赛季
72-73赛季
73-74赛季
74-75赛季
75-76赛季
76-77赛季
77-78赛季
78-79赛季
79-80赛季
80-81赛季
81-82赛季
82-83赛季
83-84赛季
84-85赛季
85-86赛季
86-87赛季
87-88赛季
88-89赛季
89-90赛季
90-91赛季
91-92赛季
92-93赛季
93-94赛季
94-95赛季
95-96赛季
96-97赛季
97-98赛季
99-00赛季
00-01赛季
01-02赛季
02-03赛季
03-04赛季
04-05赛季
05-06赛季
06-07赛季
07-08赛季
08-09赛季
09-10赛季
10-11赛季
11-12赛季
12-13赛季
13-14赛季
14-15赛季
15-16赛季
16-17赛季
17-18赛季
18-19赛季
19-20赛季
球员 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
☆威尔特-张伯伦☆ 1 30 45.0% 9 20 71.4% 5 7 25 25 2 1 23
多尔夫-谢伊斯 1 27 42.1% 8 19 100.0% 3 3 10 10 0 3 19
里切尔-盖兰 1 22 45.5% 5 11 100.0% 2 2 4 4 4 4 12
比尔-拉塞尔 1 27 42.9% 3 7 0.0% 0 2 8 8 3 1 6
鲍勃-库西 1 26 14.3% 1 7 0 0 5 5 8 2 2
比尔-沙尔曼 0 26 38.1% 8 21 100.0% 1 1 6 6 2 1 17
威利-诺尔斯 0 26 26.3% 5 19 75.0% 3 4 10 10 0 1 13
汤姆-古拉 0 20 38.5% 5 13 66.7% 2 3 4 4 2 3 12
乔治-亚德利 0 16 55.6% 5 9 50.0% 1 2 3 3 0 4 11
拉里-科斯特洛 0 20 55.6% 5 9 0 0 4 4 2 1 10
球队总计 出场 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
- 10人 40.0% 54 135 70.8% 17 24 79 79 23 21 125
球员 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
杰克-特威曼 1 28 64.7% 11 17 62.5% 5 8 5 5 1 4 27
埃尔金-贝勒 1 28 55.6% 10 18 71.4% 5 7 13 13 3 4 25
杰纳-苏 1 34 46.2% 6 13 50.0% 1 2 6 6 6 0 13
鲍勃-佩蒂特 1 28 26.7% 4 15 50.0% 3 6 14 14 2 2 11
沃尔特-杜克斯 1 26 20.0% 2 10 0.0% 0 1 15 15 1 3 4
克莱德-拉福莱特 0 18 54.5% 6 11 0 0 8 8 1 1 12
迪克-伽马克 0 23 45.5% 5 11 50.0% 1 2 4 4 3 1 11
Hot Rod Hundley 0 23 41.7% 5 12 0 0 3 3 2 2 10
克里夫-哈根 0 21 11.1% 1 9 0 0 3 3 2 1 2
查克-诺贝尔 0 11 0.0% 0 5 0 0 1 1 3 1 0
球队总计 出场 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
- 10人 41.3% 50 121 57.7% 15 26 72 72 24 19 115