nba荣誉/排名
奈·史密斯篮球名人纪念堂
总冠军
总决赛最有价值球员(FMVP)
最有价值球员(MVP)
最佳阵容
月最佳球员(POM)
周最佳球员(POW)
最佳防守球员(DPOY)
最佳防守阵容
最佳新秀(ROY)
最佳新秀阵容
最佳第六人(SMOY)
进步最快球员(MIP)
全明星最有价值球员(AMVP)
最佳教练(COY)
全明星正赛
选秀顺位排名
进阶数据
各项数据王
薪金排名
NBA
BBA/ABA
49-50赛季
50-51赛季
51-52赛季
52-53赛季
53-54赛季
54-55赛季
55-56赛季
56-57赛季
57-58赛季
58-59赛季
59-60赛季
60-61赛季
61-62赛季
62-63赛季
63-64赛季
64-65赛季
65-66赛季
66-67赛季
67-68赛季
68-69赛季
69-70赛季
70-71赛季
71-72赛季
72-73赛季
73-74赛季
74-75赛季
75-76赛季
76-77赛季
77-78赛季
78-79赛季
79-80赛季
80-81赛季
81-82赛季
82-83赛季
83-84赛季
84-85赛季
85-86赛季
86-87赛季
87-88赛季
88-89赛季
89-90赛季
90-91赛季
91-92赛季
92-93赛季
93-94赛季
94-95赛季
95-96赛季
96-97赛季
97-98赛季
98-99赛季
99-00赛季
00-01赛季
01-02赛季
02-03赛季
03-04赛季
04-05赛季
05-06赛季
06-07赛季
07-08赛季
08-09赛季
09-10赛季
10-11赛季
11-12赛季
12-13赛季
13-14赛季
14-15赛季
15-16赛季
16-17赛季
17-18赛季
18-19赛季
赛季 球员 球队 联盟 出场 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
52-53 乔治-迈肯 明尼阿波利斯湖人 NBA 12 38.6 36.6% 6.5 17.8 73.2% 6.8 9.3 15.4 15.4 1.9 4.7 19.8
52-53 吉姆-波拉德 明尼阿波利斯湖人 NBA 12 37.9 37.1% 5.2 13.9 77.4% 4.0 5.2 7.2 7.2 4.1 3.1 14.3
52-53 沃恩-米克尔森 明尼阿波利斯湖人 NBA 12 33.3 33.1% 3.7 11.1 84.8% 4.7 5.5 8.7 8.7 2.0 4.9 12.0
52-53 斯拉特尔-马丁 明尼阿波利斯湖人 NBA 12 37.8 39.8% 3.4 8.6 76.5% 3.3 4.3 2.6 2.6 3.6 4.1 10.1
52-53 Pep Saul 明尼阿波利斯湖人 NBA 12 24.8 41.9% 2.6 6.2 72.7% 2.0 2.8 2.3 2.3 1.5 3.3 7.2
52-53 怀特伊-斯库克 明尼阿波利斯湖人 NBA 11 18.0 42.9% 2.2 5.1 80.0% 1.5 1.8 2.1 2.1 1.2 2.6 5.8
52-53 鲍伯-哈里森 明尼阿波利斯湖人 NBA 12 17.0 38.5% 2.1 5.4 50.0% 0.8 1.7 1.8 1.8 1.2 2.7 5.0
52-53 吉姆-霍尔斯滕 明尼阿波利斯湖人 NBA 12 16.0 47.6% 1.7 3.5 52.2% 1.0 1.9 2.5 2.5 0.9 2.5 4.3
52-53 卢-希区 明尼阿波利斯湖人 NBA 12 15.8 34.8% 1.3 3.8 53.1% 1.4 2.7 5.3 5.3 0.9 2.7 4.1
52-53 迪克-施尼特凯 明尼阿波利斯湖人 NBA 7 4.1 12.5% 0.1 1.1 63.6% 1.0 1.6 0.6 0.6 0.0 1.1 1.3
*上表为球员季后赛场均数据