nba荣誉/排名
奈·史密斯篮球名人纪念堂
总冠军
总决赛最有价值球员(FMVP)
最有价值球员(MVP)
最佳阵容
月最佳球员(POM)
周最佳球员(POW)
最佳防守球员(DPOY)
最佳防守阵容
最佳新秀(ROY)
最佳新秀阵容
最佳第六人(SMOY)
进步最快球员(MIP)
全明星最有价值球员(AMVP)
最佳教练(COY)
全明星正赛
选秀顺位排名
进阶数据
各项数据王
薪金排名
NBA
BBA/ABA
49-50赛季
50-51赛季
51-52赛季
52-53赛季
53-54赛季
54-55赛季
55-56赛季
56-57赛季
57-58赛季
58-59赛季
59-60赛季
60-61赛季
61-62赛季
62-63赛季
63-64赛季
64-65赛季
65-66赛季
66-67赛季
67-68赛季
68-69赛季
69-70赛季
70-71赛季
71-72赛季
72-73赛季
73-74赛季
74-75赛季
75-76赛季
76-77赛季
77-78赛季
78-79赛季
79-80赛季
80-81赛季
81-82赛季
82-83赛季
83-84赛季
84-85赛季
85-86赛季
86-87赛季
87-88赛季
88-89赛季
89-90赛季
90-91赛季
91-92赛季
92-93赛季
93-94赛季
94-95赛季
95-96赛季
96-97赛季
97-98赛季
98-99赛季
99-00赛季
00-01赛季
01-02赛季
02-03赛季
03-04赛季
04-05赛季
05-06赛季
06-07赛季
07-08赛季
08-09赛季
09-10赛季
10-11赛季
11-12赛季
12-13赛季
13-14赛季
14-15赛季
15-16赛季
16-17赛季
17-18赛季
18-19赛季
赛季 球员 球队 联盟 出场 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
54-55 多尔夫-谢伊斯 西拉丘斯国民 NBA 11 33.0 35.9% 5.5 15.2 84.0% 8.1 9.6 12.8 12.8 3.6 4.4 19.0
54-55 里德-科尔 西拉丘斯国民 NBA 11 33.0 39.1% 5.4 13.7 55.7% 3.1 5.5 10.7 10.7 1.2 2.5 13.8
54-55 保罗-西摩尔 西拉丘斯国民 NBA 11 37.3 30.9% 4.2 13.5 90.0% 4.1 4.5 3.9 3.9 6.8 1.9 12.5
54-55 里德-罗查 西拉丘斯国民 NBA 11 33.7 41.8% 4.2 10.0 75.9% 4.0 5.3 6.7 6.7 1.3 4.1 12.4
54-55 厄尔-洛依德 西拉丘斯国民 NBA 11 32.3 36.1% 4.0 11.1 75.0% 3.5 4.7 8.1 8.1 3.2 3.7 11.5
54-55 乔治-金 西拉丘斯国民 NBA 11 33.7 39.3% 4.2 10.6 63.6% 3.2 5.0 3.7 3.7 5.6 3.0 11.5
54-55 Billy Kenville 西拉丘斯国民 NBA 11 11.8 35.4% 1.5 4.4 73.5% 3.3 4.5 2.8 2.8 1.0 2.1 6.4
54-55 迪克-法利 西拉丘斯国民 NBA 11 15.3 33.9% 1.7 5.1 56.0% 1.3 2.3 1.2 1.2 1.8 2.6 4.7
54-55 沃利-奥斯特科恩 西拉丘斯国民 NBA 11 6.8 32.4% 1.0 3.1 76.5% 1.2 1.5 1.9 1.9 1.0 1.3 3.2
54-55 吉姆-塔克 西拉丘斯国民 NBA 9 6.6 29.6% 0.9 3.0 88.9% 0.9 1.0 1.7 1.7 0.1 1.4 2.7
54-55 Bill Gabor 西拉丘斯国民 NBA
54-55 康尼尔-西蒙斯 西拉丘斯国民 NBA
*上表为球员季后赛场均数据