nba荣誉/排名
奈·史密斯篮球名人纪念堂
总冠军
总决赛最有价值球员(FMVP)
最有价值球员(MVP)
最佳阵容
月最佳球员(POM)
周最佳球员(POW)
最佳防守球员(DPOY)
最佳防守阵容
最佳新秀(ROY)
最佳新秀阵容
最佳第六人(SMOY)
进步最快球员(MIP)
全明星最有价值球员(AMVP)
最佳教练(COY)
全明星正赛
选秀顺位排名
进阶数据
各项数据王
薪金排名
NBA
BBA/ABA
49-50赛季
50-51赛季
51-52赛季
52-53赛季
53-54赛季
54-55赛季
55-56赛季
56-57赛季
57-58赛季
58-59赛季
59-60赛季
60-61赛季
61-62赛季
62-63赛季
63-64赛季
64-65赛季
65-66赛季
66-67赛季
67-68赛季
68-69赛季
69-70赛季
70-71赛季
71-72赛季
72-73赛季
73-74赛季
74-75赛季
75-76赛季
76-77赛季
77-78赛季
78-79赛季
79-80赛季
80-81赛季
81-82赛季
82-83赛季
83-84赛季
84-85赛季
85-86赛季
86-87赛季
87-88赛季
88-89赛季
89-90赛季
90-91赛季
91-92赛季
92-93赛季
93-94赛季
94-95赛季
95-96赛季
96-97赛季
97-98赛季
98-99赛季
99-00赛季
00-01赛季
01-02赛季
02-03赛季
03-04赛季
04-05赛季
05-06赛季
06-07赛季
07-08赛季
08-09赛季
09-10赛季
10-11赛季
11-12赛季
12-13赛季
13-14赛季
14-15赛季
15-16赛季
16-17赛季
17-18赛季
18-19赛季
赛季 球员 球队 联盟 出场 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
91-92 ☆迈克尔-乔丹☆ 芝加哥公牛 NBA 22 41.8 49.9% 13.2 26.4 38.6% 0.8 2.0 85.7% 7.4 8.6 6.2 1.7 4.5 5.8 2.0 0.7 3.7 2.8 34.5
91-92 斯科蒂-皮蓬 芝加哥公牛 NBA 22 40.9 46.8% 6.9 14.8 25.0% 0.3 1.1 76.1% 5.4 7.0 8.8 2.7 6.1 6.7 1.9 1.1 3.2 3.3 19.5
91-92 霍雷斯-格兰特 芝加哥公牛 NBA 22 38.9 54.1% 4.5 8.3 0.0% 0.0 0.1 67.1% 2.3 3.5 8.8 3.5 5.4 3.0 1.1 1.8 1.0 3.1 11.3
91-92 约翰-帕克森 芝加哥公牛 NBA 22 27.2 52.5% 3.3 6.3 44.4% 0.5 1.2 84.2% 0.7 0.9 1.0 0.0 1.0 2.8 0.6 0.0 0.6 2.4 7.9
91-92 BJ 阿姆斯特朗 芝加哥公牛 NBA 22 19.7 45.3% 2.9 6.3 29.4% 0.2 0.8 78.9% 1.4 1.7 1.1 0.1 1.0 2.1 0.6 0.0 0.8 1.5 7.3
91-92 比尔-卡特赖特 芝加哥公牛 NBA 22 27.8 47.4% 2.5 5.3 0.0 0.0 41.9% 0.6 1.4 4.5 1.3 3.1 1.7 0.5 0.2 1.2 3.2 5.6
91-92 斯格特-威廉姆斯 芝加哥公牛 NBA 22 14.6 48.6% 1.5 3.2 0.0% 0.0 0.0 71.4% 0.9 1.3 4.3 1.5 2.8 0.3 0.3 0.8 0.7 3.0 4.0
91-92 斯塔塞-金 芝加哥公牛 NBA 14 7.9 45.0% 1.3 2.9 100.0% 0.1 0.1 65.2% 1.1 1.6 1.4 0.5 0.9 0.4 0.4 0.1 0.7 0.9 3.8
91-92 克里夫-莱温斯顿 芝加哥公牛 NBA 22 8.7 43.9% 1.1 2.6 0.0% 0.0 0.0 50.0% 0.6 1.3 1.9 0.8 1.1 0.4 0.2 0.3 0.5 1.4 2.9
91-92 维尔-佩尔多 芝加哥公牛 NBA 18 8.7 48.6% 1.0 2.1 0.0% 0.0 0.1 45.0% 0.5 1.1 2.2 1.0 1.2 0.5 0.2 0.6 0.7 1.9 2.5
91-92 克莱格-霍奇斯 芝加哥公牛 NBA 17 8.1 39.0% 0.9 2.4 45.0% 0.5 1.2 50.0% 0.1 0.1 0.2 0.2 0.1 0.3 0.3 0.0 0.5 0.6 2.5
91-92 鲍伯-汉森 芝加哥公牛 NBA 9 7.7 40.9% 1.0 2.4 50.0% 0.3 0.7 33.3% 0.1 0.3 1.0 0.4 0.6 1.1 0.1 0.0 0.2 1.1 2.4
*上表为球员季后赛场均数据  '☆'代表总决赛MVP