nba荣誉/排名
奈·史密斯篮球名人纪念堂
总冠军
总决赛最有价值球员(FMVP)
最有价值球员(MVP)
最佳阵容
月最佳球员(POM)
周最佳球员(POW)
最佳防守球员(DPOY)
最佳防守阵容
最佳新秀(ROY)
最佳新秀阵容
最佳第六人(SMOY)
进步最快球员(MIP)
全明星最有价值球员(AMVP)
最佳教练(COY)
全明星正赛
选秀顺位排名
进阶数据
各项数据王
薪金排名
NBA
BBA/ABA
49-50赛季
50-51赛季
51-52赛季
52-53赛季
53-54赛季
54-55赛季
55-56赛季
56-57赛季
57-58赛季
58-59赛季
59-60赛季
60-61赛季
61-62赛季
62-63赛季
63-64赛季
64-65赛季
65-66赛季
66-67赛季
67-68赛季
68-69赛季
69-70赛季
70-71赛季
71-72赛季
72-73赛季
73-74赛季
74-75赛季
75-76赛季
76-77赛季
77-78赛季
78-79赛季
79-80赛季
80-81赛季
81-82赛季
82-83赛季
83-84赛季
84-85赛季
85-86赛季
86-87赛季
87-88赛季
88-89赛季
89-90赛季
90-91赛季
91-92赛季
92-93赛季
93-94赛季
94-95赛季
95-96赛季
96-97赛季
97-98赛季
98-99赛季
99-00赛季
00-01赛季
01-02赛季
02-03赛季
03-04赛季
04-05赛季
05-06赛季
06-07赛季
07-08赛季
08-09赛季
09-10赛季
10-11赛季
11-12赛季
12-13赛季
13-14赛季
14-15赛季
15-16赛季
16-17赛季
17-18赛季
18-19赛季
赛季 球员 球队 联盟 出场 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
53-54 乔治-迈肯 明尼阿波利斯湖人 NBA 13 32.6 45.8% 6.7 14.6 81.3% 6.0 7.4 13.2 13.2 1.9 4.3 19.4
53-54 吉姆-波拉德 明尼阿波利斯湖人 NBA 13 41.8 36.1% 4.3 11.9 80.0% 3.7 4.6 8.5 8.5 3.2 2.1 12.3
53-54 克莱德-拉福莱特 明尼阿波利斯湖人 NBA 13 20.4 45.0% 4.2 9.2 48.3% 2.2 4.5 9.7 9.7 0.5 2.8 10.5
53-54 沃恩-米克尔森 明尼阿波利斯湖人 NBA 13 28.8 45.9% 3.9 8.5 86.1% 2.4 2.8 5.6 5.6 1.3 4.0 10.2
53-54 斯拉特尔-马丁 明尼阿波利斯湖人 NBA 13 41.0 33.0% 2.8 8.6 74.3% 4.0 5.4 2.2 2.2 4.6 4.0 9.7
53-54 怀特伊-斯库克 明尼阿波利斯湖人 NBA 13 30.9 39.3% 3.2 8.2 57.1% 0.9 1.6 3.6 3.6 1.8 4.6 7.4
53-54 Pep Saul 明尼阿波利斯湖人 NBA 13 17.5 35.3% 1.4 3.9 73.5% 1.9 2.6 2.1 2.1 1.1 2.1 4.7
53-54 吉姆-霍尔斯滕 明尼阿波利斯湖人 NBA 13 14.5 30.6% 1.2 3.8 69.6% 1.2 1.8 2.7 2.7 0.8 2.2 3.5
53-54 迪克-施尼特凯 明尼阿波利斯湖人 NBA 13 12.5 34.4% 0.8 2.5 60.0% 0.9 1.5 1.6 1.6 0.4 2.5 2.6
53-54 鲍伯-哈里森 明尼阿波利斯湖人 NBA
*上表为球员季后赛场均数据