nba荣誉/排名
奈·史密斯篮球名人纪念堂
总冠军
总决赛最有价值球员(FMVP)
最有价值球员(MVP)
最佳阵容
月最佳球员(POM)
周最佳球员(POW)
最佳防守球员(DPOY)
最佳防守阵容
最佳新秀(ROY)
最佳新秀阵容
最佳第六人(SMOY)
进步最快球员(MIP)
全明星最有价值球员(AMVP)
最佳教练(COY)
全明星正赛
选秀顺位排名
进阶数据
各项数据王
薪金排名
NBA
BBA/ABA
49-50赛季
50-51赛季
51-52赛季
52-53赛季
53-54赛季
54-55赛季
55-56赛季
56-57赛季
57-58赛季
58-59赛季
59-60赛季
60-61赛季
61-62赛季
62-63赛季
63-64赛季
64-65赛季
65-66赛季
66-67赛季
67-68赛季
68-69赛季
69-70赛季
70-71赛季
71-72赛季
72-73赛季
73-74赛季
74-75赛季
75-76赛季
76-77赛季
77-78赛季
78-79赛季
79-80赛季
80-81赛季
81-82赛季
82-83赛季
83-84赛季
84-85赛季
85-86赛季
86-87赛季
87-88赛季
88-89赛季
89-90赛季
90-91赛季
91-92赛季
92-93赛季
93-94赛季
94-95赛季
95-96赛季
96-97赛季
97-98赛季
98-99赛季
99-00赛季
00-01赛季
01-02赛季
02-03赛季
03-04赛季
04-05赛季
05-06赛季
06-07赛季
07-08赛季
08-09赛季
09-10赛季
10-11赛季
11-12赛季
12-13赛季
13-14赛季
14-15赛季
15-16赛季
16-17赛季
17-18赛季
18-19赛季
赛季 球员 球队 联盟 出场 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
74-75 ☆里克-巴里☆ 金州勇士 NBA 17 42.7 44.4% 11.1 25.1 91.8% 5.9 6.5 5.5 1.3 4.2 6.1 2.9 0.9 3.0 28.2
74-75 贾马尔-威尔克斯 金州勇士 NBA 17 29.6 44.6% 6.5 14.6 70.2% 1.9 2.8 7.0 1.8 5.2 1.6 1.5 0.8 3.1 15.0
74-75 Charles Johnson 金州勇士 NBA 17 29.9 42.0% 5.7 13.6 75.0% 1.1 1.4 3.5 1.1 2.4 2.1 1.5 0.4 3.2 12.5
74-75 布奇-贝尔德 金州勇士 NBA 17 26.4 41.1% 3.5 8.6 64.2% 2.0 3.1 4.2 1.4 2.9 3.1 1.4 0.1 3.8 9.1
74-75 杰夫-穆林斯 金州勇士 NBA 17 18.4 48.8% 3.5 7.2 58.1% 1.1 1.8 2.1 0.9 1.1 1.7 0.6 0.1 2.5 8.1
74-75 德里克-迪基 金州勇士 NBA 15 17.1 60.3% 3.1 5.2 56.3% 0.6 1.1 4.9 1.3 3.5 0.7 0.5 0.0 1.9 6.9
74-75 菲尔-史密斯 金州勇士 NBA 16 14.7 37.5% 2.4 6.5 62.5% 1.6 2.5 1.8 0.4 1.3 1.9 0.6 0.4 1.9 6.4
74-75 克里福德-雷 金州勇士 NBA 17 29.1 52.2% 2.1 4.1 60.4% 1.9 3.1 9.8 3.2 6.5 2.2 0.8 1.2 3.5 6.1
74-75 乔治-约翰逊 金州勇士 NBA 17 18.9 57.1% 2.1 3.7 59.3% 0.9 1.6 7.4 3.2 4.2 0.9 0.5 2.4 2.9 5.2
74-75 查尔斯-杜德里 金州勇士 NBA 13 8.6 41.7% 0.8 1.8 57.1% 1.2 2.2 1.3 0.4 0.9 1.3 0.4 0.2 1.8 2.8
74-75 史蒂夫-布雷西 金州勇士 NBA 4 3.5 42.9% 0.8 1.8 100.0% 1.0 1.0 0.3 0.0 0.3 0.8 0.8 0.0 0.3 2.5
74-75 比尔-布里奇斯 金州勇士 NBA 14 10.6 43.5% 0.7 1.6 28.6% 0.1 0.5 3.5 0.9 2.6 0.5 0.6 0.3 1.6 1.6
*上表为球员季后赛场均数据  '☆'代表总决赛MVP