nba荣誉/排名
奈·史密斯篮球名人纪念堂
总冠军
总决赛最有价值球员(FMVP)
最有价值球员(MVP)
最佳阵容
月最佳球员(POM)
周最佳球员(POW)
最佳防守球员(DPOY)
最佳防守阵容
最佳新秀(ROY)
最佳新秀阵容
最佳第六人(SMOY)
进步最快球员(MIP)
全明星最有价值球员(AMVP)
最佳教练(COY)
全明星正赛
选秀顺位排名
进阶数据
各项数据王
薪金排名
NBA
BBA/ABA
49-50赛季
50-51赛季
51-52赛季
52-53赛季
53-54赛季
54-55赛季
55-56赛季
56-57赛季
57-58赛季
58-59赛季
59-60赛季
60-61赛季
61-62赛季
62-63赛季
63-64赛季
64-65赛季
65-66赛季
66-67赛季
67-68赛季
68-69赛季
69-70赛季
70-71赛季
71-72赛季
72-73赛季
73-74赛季
74-75赛季
75-76赛季
76-77赛季
77-78赛季
78-79赛季
79-80赛季
80-81赛季
81-82赛季
82-83赛季
83-84赛季
84-85赛季
85-86赛季
86-87赛季
87-88赛季
88-89赛季
89-90赛季
90-91赛季
91-92赛季
92-93赛季
93-94赛季
94-95赛季
95-96赛季
96-97赛季
97-98赛季
98-99赛季
99-00赛季
00-01赛季
01-02赛季
02-03赛季
03-04赛季
04-05赛季
05-06赛季
06-07赛季
07-08赛季
08-09赛季
09-10赛季
10-11赛季
11-12赛季
12-13赛季
13-14赛季
14-15赛季
15-16赛季
16-17赛季
17-18赛季
18-19赛季
赛季 球员 球队 联盟 出场 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
14-15 斯蒂芬-库里 金州勇士 NBA 21 39.4 45.6% 9.5 20.9 42.2% 4.7 11.0 83.5% 4.6 5.5 5.0 1.0 4.0 6.4 1.9 0.1 3.9 2.2 28.3
14-15 克莱-汤普森 金州勇士 NBA 21 36.3 44.6% 7.1 15.9 39.0% 2.7 7.0 80.0% 1.7 2.1 3.9 0.4 3.4 2.6 0.8 0.9 2.0 3.0 18.6
14-15 德雷蒙德-格林 金州勇士 NBA 21 37.2 41.7% 4.8 11.4 26.4% 1.1 4.3 73.6% 3.0 4.1 10.1 2.2 7.9 5.2 1.8 1.2 2.8 4.2 13.7
14-15 哈里森-巴恩斯 金州勇士 NBA 21 32.3 44.0% 4.2 9.5 35.5% 1.0 3.0 73.5% 1.2 1.6 5.2 2.1 3.1 1.5 0.8 0.5 1.0 2.1 10.6
14-15 ☆安德烈-伊格达拉☆ 金州勇士 NBA 21 30.1 47.4% 3.9 8.1 35.4% 1.4 3.9 41.5% 1.3 3.1 4.5 0.8 3.7 3.6 1.2 0.3 0.7 2.0 10.4
14-15 肖恩-利文斯顿 金州勇士 NBA 21 17.9 53.2% 2.0 3.8 0.0% 0.0 0.0 84.0% 1.0 1.2 2.4 0.6 1.8 1.8 0.4 0.2 1.0 1.5 5.0
14-15 莱昂德罗-巴博萨 金州勇士 NBA 21 10.9 44.3% 1.9 4.2 34.8% 0.4 1.1 81.8% 0.9 1.0 1.3 0.4 0.9 0.9 0.3 0.0 0.6 1.1 5.0
14-15 安德鲁-博古特 金州勇士 NBA 19 23.1 56.0% 2.2 3.9 0.0% 0.0 0.1 38.5% 0.3 0.7 8.1 2.2 5.9 1.9 0.6 1.8 1.4 3.6 4.7
14-15 马利斯-斯贝茨 金州勇士 NBA 10 6.9 33.3% 1.4 4.2 0.0 0.0 60.0% 0.9 1.5 2.1 0.8 1.3 0.4 0.4 0.3 0.4 1.4 3.7
14-15 费斯图斯-艾泽里 金州勇士 NBA 20 9.2 54.0% 1.4 2.5 0.0 0.0 55.2% 0.8 1.5 3.1 1.2 1.9 0.3 0.1 0.5 0.6 1.3 3.5
14-15 大卫-李 金州勇士 NBA 13 8.1 40.0% 1.2 3.1 0.0 0.0 53.3% 0.6 1.2 2.6 0.8 1.8 0.6 0.2 0.2 0.2 1.3 3.1
14-15 布兰登-拉什 金州勇士 NBA 3 2.7 16.7% 0.3 2.0 50.0% 0.3 0.7 0.0 0.0 1.0 0.3 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 1.0
14-15 詹姆斯-迈克尔-麦卡杜 金州勇士 NBA 5 2.2 66.7% 0.4 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.2 0.6 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0.8
14-15 贾斯汀-霍勒迪 金州勇士 NBA 5 2.4 50.0% 0.2 0.4 100.0% 0.2 0.2 0.0 0.0 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 0.4 0.2 0.6
*上表为球员季后赛场均数据  '☆'代表总决赛MVP