nba荣誉/排名
奈·史密斯篮球名人纪念堂
总冠军
总决赛最有价值球员(FMVP)
最有价值球员(MVP)
最佳阵容
月最佳球员(POM)
周最佳球员(POW)
最佳防守球员(DPOY)
最佳防守阵容
最佳新秀(ROY)
最佳新秀阵容
最佳第六人(SMOY)
进步最快球员(MIP)
全明星最有价值球员(AMVP)
最佳教练(COY)
全明星正赛
选秀顺位排名
进阶数据
各项数据王
薪金排名
NBA
BBA/ABA
49-50赛季
50-51赛季
51-52赛季
52-53赛季
53-54赛季
54-55赛季
55-56赛季
56-57赛季
57-58赛季
58-59赛季
59-60赛季
60-61赛季
61-62赛季
62-63赛季
63-64赛季
64-65赛季
65-66赛季
66-67赛季
67-68赛季
68-69赛季
69-70赛季
70-71赛季
71-72赛季
72-73赛季
73-74赛季
74-75赛季
75-76赛季
76-77赛季
77-78赛季
78-79赛季
79-80赛季
80-81赛季
81-82赛季
82-83赛季
83-84赛季
84-85赛季
85-86赛季
86-87赛季
87-88赛季
88-89赛季
89-90赛季
90-91赛季
91-92赛季
92-93赛季
93-94赛季
94-95赛季
95-96赛季
96-97赛季
97-98赛季
98-99赛季
99-00赛季
00-01赛季
01-02赛季
02-03赛季
03-04赛季
04-05赛季
05-06赛季
06-07赛季
07-08赛季
08-09赛季
09-10赛季
10-11赛季
11-12赛季
12-13赛季
13-14赛季
14-15赛季
15-16赛季
16-17赛季
17-18赛季
18-19赛季
赛季 球员 球队 联盟 出场 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
03-04 理查德-汉密尔顿 底特律活塞 NBA 23 40.2 44.7% 7.9 17.6 38.5% 0.7 1.7 84.8% 5.1 6.0 4.6 1.4 3.2 4.2 1.2 0.0 3.1 3.1 21.5
03-04 ☆昌西-比卢普斯☆ 底特律活塞 NBA 23 38.3 38.5% 4.8 12.4 34.6% 1.6 4.7 89.0% 5.3 5.9 3.0 0.6 2.4 5.9 1.3 0.1 2.6 2.5 16.4
03-04 拉希德-华莱士 底特律活塞 NBA 23 35.0 41.3% 5.1 12.4 24.3% 0.7 3.0 76.7% 2.0 2.6 7.8 2.0 5.7 1.6 0.6 2.0 1.9 3.4 13.0
03-04 本-华莱士 底特律活塞 NBA 23 40.2 45.4% 4.0 8.9 0.0% 0.0 0.1 42.7% 2.2 5.1 14.3 4.1 10.1 1.9 1.9 2.4 1.6 2.5 10.3
03-04 泰肖恩-普林斯 底特律活塞 NBA 23 34.6 41.0% 3.8 9.2 26.5% 0.6 2.1 74.5% 1.8 2.4 6.0 1.8 4.2 2.3 1.1 1.3 0.8 2.7 9.9
03-04 科利斯-威廉姆斯 底特律活塞 NBA 22 14.9 36.4% 2.0 5.5 0.0% 0.0 0.0 80.9% 1.7 2.1 2.2 0.9 1.3 0.7 0.3 0.1 1.1 2.7 5.7
03-04 梅米特-奥库 底特律活塞 NBA 22 11.5 47.0% 1.4 3.0 40.0% 0.1 0.2 69.2% 0.8 1.2 2.8 0.7 2.0 0.4 0.2 0.4 0.7 0.9 3.7
03-04 迈克-詹姆斯 底特律活塞 NBA 22 8.9 39.6% 1.0 2.4 42.9% 0.3 0.6 56.3% 0.4 0.7 1.2 0.3 0.9 1.1 0.2 0.0 0.7 1.0 2.6
03-04 林奇-亨特 底特律活塞 NBA 23 11.9 29.2% 0.8 2.8 23.3% 0.3 1.3 91.7% 0.5 0.5 1.4 0.2 1.2 0.9 0.8 0.2 0.6 1.8 2.4
03-04 埃尔登-坎贝尔 底特律活塞 NBA 14 8.9 28.6% 0.7 2.5 0.0 0.0 55.6% 0.7 1.3 1.8 0.7 1.1 0.7 0.4 0.6 0.6 2.0 2.1
03-04 达尔文-哈姆 底特律活塞 NBA 21 5.1 50.0% 0.4 0.8 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.4 0.3 0.0 0.1 0.2 0.4 0.9 0.8
03-04 达科-米利西奇 底特律活塞 NBA 8 1.8 0.0% 0.0 0.5 0.0 0.0 25.0% 0.1 0.5 0.4 0.1 0.3 0.1 0.1 0.0 0.4 0.1 0.1
03-04 特里迈恩-福尔斯基 底特律活塞 NBA
*上表为球员季后赛场均数据  '☆'代表总决赛MVP